sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zprávy výboru - stručné info ze schůze výboru

Schůze výboru  konaná dne 31.10.2008   
Na příští schůzi výboru bude hlasováno o návrhu úpravy financování soutěžních družstev:
Návrh p. Štětky podporovat soutěžní činnost družstev financováním startovného a dopravy na všech soutěžích v rámci okrsku + každému soutěžnímu družstvo proplatit startovné a dopravu na jednu soutěž mimo okrsek.
Protinávrh p. Ryndové proplatit každému družstvu startovné v libovolných 5 soutěžích bez nároku na proplacení dopravy na soutěž mimo okrsek.
Rekapitulace činnosti :
6.9.2008     Soutěž „O putovní pohár na Berounce“, účast 9 družstev mužů, družstvo SDH Malé Přílepy diskvalifikováno
20.9.2008    Soutěž  „Memoriál Tomáše Bálka a Václava Vojty“ v Hýskově. Nezúčastnilo se ani jedno z družstev SDH Malé Přílepy
21.9.2008    Soutěž mladých hasičů  „O putovní pohár mladých hasičů SDH Malé Přílepy“ na dětském hřišti.
24.9.2008    Proběhl sběr železného šrotu. Do pokladny tak získal sbor 4350,-Kč
27.9.2008    Členové sboru se zúčastnili oslav 110 let založení sboru SDH Loděnice a v odpoledních hodinách se 2 soutěžní družstva mužů zúčastnilo soutěže na Jánské
27.9.2008    Družstvo žen se zúčastnilo oslav 140 let založení sboru SDH Nejdek a v odpoledních hodinách soutěže „O plaketu sv. Floriána“
28.9.2008    Členové sboru popřáli k životnímu jubileu p. Veverkovi
11.10.2008    Družstvo mladých hasičů kategorie starší se zúčastnilo 1. kola hry Plamen v závodu požárnické všestrannosti.
18.10.2008    p. Štětka provedl úklid laviček na dětském hřišti
21.10.2008    Proběhlo umístění zvonu po opravě na kapličku za přítomnosti 5 členů sboru.
27.10.2008    Proběhlo pokládání věnců u pomníku padlých
V průběhu září byly zprovozněny internetové stránky sboru
Sbor plánuje na 22.11.2008 uspořádat zájezd „Na Vlachovku
Plánovaný termín hasičského plesu byl stanoven na 21.2.2009
Výroční valná hromada se bude konat v sobotu 3.1.2009
Výbor sestavil návrh členů k ocenění
V Malých Přílepech 31.10.2008
 

[31.10. 2008 - Špaček Michal]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: Telefonem se zatloukaj hřebíky (ano/ne)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru