sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zápis ze schůze výboru konané 4.12.2009

 

 

 

Výborová schůze konaná dne 4.12.2009

-Účast dle presenční listiny

-Starosta sboru seznámil s činností za uplynulé období

-16.11.2009 se zásahová jednotka účastnila v počtu 4 členů zásahu při požáru restaurace Podkozí formou zřízení čerpací stanice v Chyňavě u rybníka

-Byly dokoupeny pohonné hmoty do stříkačky

-22.11.2009 proběhla brigáda na opravu stříkačky, zakončení zídky u sušáku hadic, čištění jímací nádrže u Slámky + úklid okolo rybníku za účasti 12 členů.

-28.11.2009 proběhla vánoční výzdoba formou osvětlení stromu na návsi za účasti 4 členů

-29.11.2009 dodělání rozvodů elektroinstalace na záložní zásahové stříkačce

-Sbor obdržel a zaplatil set soutěžních hadic v ceně cca 16 000,- Kč, jako bonus sbor v rámci objednávky získal proudnici Tajfun v ceně cca 5000,- Kč zdarma.

-28.11.2009 účast 2 členů na VVH SDH Hýskov

-Volební komise bude v počtu 5 členů, předseda volební komise Zdeněk Malý

-Předávání volebních lístků se bude provádět při prezenci

-Členovi, který skončí na dvanáctém místě (následující místo v pořadí po obsazení výboru) bude nabídnuta funkce předsedy revizní komise (automaticky se stává členem výboru). V Případě odmítnutí přechází nabídka funkce na dalšího člena v pořadí a dva členové s nejvyšším počtem hlasů vyjma zvolených členů výboru a zvoleného předsedy revizní komise se stávají členy revizní komise.

-Přededa návrhové komise - Kšír Petr, členové Nejedlý Pavel, Poštová Gábina, Dobročáni Petr

-Zprávu o činnosti sboru a vedení schůze zajistí J. Štětka a M. Špaček

-Zpráva o hospodaření sboru - J. Špirit

-Zpráva revizorů účtu - Z. Polák

-Program schůze

1) Zahájení

2) Volba volební a mandátové komise

3) Volba návrhové komise

4) Zpráva o činnosti sboru

5) Zpráva o hospodaření

6) Zpráva revizorů účtu

7) Ocenění členů + předání průkazů novým členům

8) Volba nového výboru a kontrolní a revizní rady

9) Návrh delegátů na VVH okrsku a na shromáždění delegátů okresu (1x muž a 1x žena)

10) Plán činnosti na rok 2010

11) Diskuze

12) Zpráva volební komise

13) Usnesení

14) Občerstvení

15) Závěr

-Tisk pozvánek na VVH sboru zajistí M. Špaček

-Zajištění občesrtvení (guláš a chlebem) zajistí p. Vořechv počtu 100 porcí na cca 18-tou hodinu

-Do výboru okrsku navrhuje sbor na funkci starosty okrsku p. Dalibora Bartoše (SDH Lhotka).

-Na funkci starosty okresu Jiřího Mrkáčka (SDH Karlštejn)

-Do výkonného výboru okresu J. Štětku

-Odstupujícím členům výboru bude předán věcný dar a poděkování za činnost

-V termínu 27.2.2010 se bude konat od 20:00 do 02:00 Hasičský ples pořádaný SDH Malé Přílepy v pohostinství U Vořechů.

[4.12. 2009 - Špaček Michal]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: Jabko a hruška je ovoce (ano/ne)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru