sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zpráva o činnosti SDH Malé Přílepy 2020

 

Vážené hasičky, vážení hasiči, dámy a pánové,

4. ledna se v Pohostinství „U Vořechů“, konala VH našeho sboru, které se zúčastnilo 47 dospělých členů, což byla nadpoloviční většina.  Tato výroční schůze byla volební. Novým starostou sboru se stal Václav Kšír.

Delegace zástupců sboru se rovněž zúčastnili VH ostatních sborů v okrsku a i VH okrsku.

V lednu proběhla na OÚ v Chyňavě schůzka ohledně vozidla Avia. Jednalo se konkrétně o tom, jak naložit s vozidlem, zda se má provést oprava a vozidlo dále udržovat v provozu. Následující den po této schůzce bylo vozidlo odvezeno do servisu v Kublově.

Začátkem února se u hasičárny uskutečnila brigáda, na které naši členové připravili základ pro parkování vozidla Avia a upravili podkrovní uskladnění materiálu. O 14 dní později se konala další brigáda zaměřená na zkoušku a údržbu techniky a přípravu garáže pro Avii. 27. února byla plechová garáž instalována. Garáž, včetně ukotvení, zajistil pro náš sbor pan Rumler.

Poslední únorová sobota patřila tradičnímu Hasičskému bálu, na který jsme si tentokrát přichystali několik novinek, jež zaznamenaly mnoho pozitivních ohlasů. Prodalo se celkem 152 vstupenek. Všichni návštěvníci mohli rovněž obdivovat novou výzdobu sálu, o kterou se zasloužila Míša Nejedlá, která celý týden tvořila žluto-oranžová skládaná kolečka. Dopoledne naši členové vyzdobili sál a připravili velmi pestrou tombolu. Jako druhou novinku letošního bálu jsme připravili populární fotokoutek, kde se všichni mohli vyfotit s hasičskými rekvizitami a vtipnými hláškami, které vytvořila Gábina Štětková. Program zahájil kulturní referent Pavel Nejedlý vlastní složenou básní, čímž všechny přítomné náramně pobavil. Tradičně první tanec večera, Přílepský oves, zazpívali opět naživo naši členové, pan Jiří Nejedlý a pan Karel Pošta. Celým večerem provázela hudební skupina Akcent. Proběhl rovněž i prodej lístků do tomboly a následný výdej pěkných cen. Celkem se jich, díky našim sponzorům, členům a příznivcům, shromáždilo 311. Protože se chtějí bavit i děti, uspořádal pro ně sbor v neděli dětský maškarní karneval. Někteří z nás toho ani moc nenaspali a šlo se připravovat na sál vše potřebné. Úderem druhé hodiny odpolední proudily do hostince „U Vořechů“ davy rodičů a prarodičů, doprovázejících své ratolesti v rozmanitých kostýmech. Opět bychom nevybrali nejlepší masku , neboť všechny kostýmy byly úžasné. Karnevalem již tradičně provázel klaun Pohodička se svými pomocníky – pirátkou, indiánkou, šnečkem, beruškou a kuřetem. Děti se bavily, smály a soutěžily, za což si odnesly sladké odměny.

7. března se u hasičárny uskutečnila další brigáda, na které byl našimi členy upraven vjezd do provizorní garáže a dosypán štěrk pod stěny.

Noc z 9. na 10. března byla dramatická. O obci hořela celá pila a k ní náležející stodola, ze které zůstaly jen obvodové zdi. Díky včasnému a profesionálnímu zásahu hasičů (HZS Beroun, SDH Chyňava, SDH Malé Přílepy, SDH Železná, SDH Vysoký Újezd), se požár nerozšířil na sousední objekty. Naše zásahová jednotka dodávala vodu z rybníka a pomáhala i se znalostí místa. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Na dohlídku objektu zůstaly na místě SDH Malé Přílepy a SDH Chyňava. Při požáru byly zničeny i naše překážky pro MH (bariéra 2m, lávka na CTIF, žebříková stěna, skříň na PS-8), stříkačka, vozík, lavičky, plato, věci na dětský den, hákový žebřík a historická stříkačka Stratílek. Vše jsme skladovali právě ve shořelé stodole.

 Z čínského Wu-Chanu se do celého světa rozšířila pandemie koronaviru s označením Covid-19. Od té doby prochází i Česká republika jedním z nejsložitějších období své novodobé historie. Omezení související s bojem proti koronavirové nákaze zasáhlo prakticky každého občana. Jedním z opatření, zaměřených na zamezení či zmírnění jeho šíření, bylo vyhlášení nouzového stavu dne 12. března a následně omezení volného pohybu osob. To jsem ještě netušili, jak moc nás koronavirus v dalších měsících omezí a každého z nás, ať už fyzicky, psychicky nebo ekonomicky zasáhne.

V březnu jsme také provedli změny v hasičárně. Petr Kšír upravil rozmístění výstroje, Pavel Nejedlý pak přidělal držáky dveří. Prozkoušeli jsme čerpadlo a pořídili novou Wapku. Za účelem domluvy na rozvozu ochranných pomůcek se sešla i zásahová jednotka.

První týden v dubnu rozdával OÚ v Chyňavě dezinfekci – pro MP zajistil J. Štětka, V. Kšír a O. Kobilková.

11. dubna pomohli naši členové panu Špiritovi s demontáží strojů a odvozem kovového odpadu. Zároveň J. Štětka zajistil odvoz železného šrotu pro SDH.

30. dubna umístili tři naši členové vodníka Pepíka na jezero. Vše proběhlo v nouzovém režimu a bez občerstvení. Vodníkovu spanilou jízdu mohli lidé sledovat z oken a zahrad.

15. května namontovali dva naši členové číslo popisné na Fořtovnu. O den později proběhla u hasičárny brigáda, zaměřená na kontrolu poškozených věcí a jejich soupis.

 8. června namontoval pan Andrš okap na plechovou garáž.

 11. června jsme přivezli žebříkovou stěnu pro MH z Říčan. Byla potřeba renovace. Dále jsem přivezli prkna a hranolky na zhotovení nového plata.

Dalším splněným bodem v Plánu práce byl sběr železného šrotu 30. května. Následně p. Štětka zajistil odvoz do kovošrotu.

O týden později proběhla další brigáda. Byla opravena stříkačka (konkrétně nefunkční budíky), dále proběhla montáž držáku savic a hadic. Proškoleni byli postupně i řidiči našeho nového vozidla.

14. srpna se přihnala blesková povodeň, a tak naši členové čerpali jímku u paní Šmejkalové v dolní části obce.

22. srpna naše družstva zavítala na soutěž na Lhotku. Ženské družstvo bylo pouze jedno, proto naše ženy obsadily první místo. Muži obsadili druhé místo ze šesti zúčastněných družstev.

29. srpna jsme uspořádali hrací den pro děti, kde jsme využili nafukovací skákací hrad. Zúčastnilo se cca 20 dětí.

5. září se konala soutěž „O pohár Berounky“ ve Stradonicích, která se skládá ze štafety a útoku. Požární útok se zde provádí na jednotný stroj. Veškerý materiál nachystají družstva na startovní čáře a celkové vedení je pak postupně rozvinováno. Voda se saje přímo z řeky, proto je nutné pořádně utáhnout celé sací vedení.  Muži i ženy obsadili shodně první místa.

11. září se naši členové zúčastnili oslav 140 let SDH v Rožmitále p. Třemšínem

26. září se uskutečnilo Shromáždění delegátů SDH. Jednalo se o odložený termín, neboť v březnu byl vyhlášen nouzový stav. Akce proběhla v rouškách a všem účastníkům byla měřena teplota a poskytnuta dezinfekce. Starostou OSH byl znovu zvolen pan Josef Štětka.

17. října proběhla brigáda na zazimování altánu a úklid překážek ze hřiště.

29. listopadu byl našimi členy rozsvícen vánoční stromek.

3. prosince zajistil Petr Kšír garanční a technickou prohlídku vozidla Ford, dále proběhla 8. prosince výměna vodoměru v hasičárně.

Taktéž jsme připravili zázemí na akci “Přílepské kapření“, které zajišťoval Jiří Smíšek 23. prosince u jezera „Slámka“.

 

Výbor sboru se scházel pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci. Vzhledem k omezení shromažďování osob ve vnitřních prostorech se schůze nekonala v měsíci dubnu.

 

Průběžně v rámci celého roku jsme se též věnovali úklidu v požární zbrojnici, přípravám materiálu, údržbě a prověřování techniky, nutné administrativě, spojené zejména s vyřizováním dotací a následným vyúčtováním.

Vzhledem k nepříznivé situaci, související s onemocněním COVID-19 jsme se rozhodli nepořádat v červnu dětský den, dále jsme nepořádali schůzky MH a rovněž jsme pozastavili platby tohoto kroužku. Covidová situace nám nedovolila pořádat další ročník domácí soutěže MH a ZPV.

Během roku naši zástupci navštívili, s gratulací a věcným darem, členy sboru, kteří oslavili významná životní jubilea:

                                                               Antonín Konvalinka

                                                               Antonín Prošek

                                                               Jindřich Štětka

                                                               Josef Štětka

                                                               Josef Špaček

                                                               Jaroslav Špirit

                                                                              

Naši zástupci rovněž gratulovali i novomanželům:

                                                               Martin a Martina Trynerovi

                                                               Jiří a Jana Smíškovi

                                                               Pavel a Marcela Šandovi

 

Děkuji všem našim členům, sponzorům a příznivcům, kteří nás podporují v naší činnosti a mám jediné přání – zůstaňte zdraví.

Ivana Krbcová


                                                  

[25.1. 2021 - Krbcová Ivana]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: Prase je zelenina (ano/ne)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru