sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zpráva o činnosti SDH Malé Přílepy za rok 2019

Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení hosté, dámy a pánové,

vítám vás na dnešní valné hromadě a je mi ctí přednést Zprávu o činnosti SDH Malé Přílepy za uplynulý rok 2019.

5. ledna se zde, v Pohostinství „U Vořechů“, konala VH našeho sboru, které se zúčastnilo 49 dospělých členů, což byla nadpoloviční většina.

Delegace zástupců sboru se rovněž zúčastnili VH ostatních sborů v okrsku a i VH okrsku.

V lednu byla dána do servisu dětská stříkačka na opravu čerpadla. Po provedené opravě spolehlivě fungovala jak při trénincích, tak při soutěžích po celou soutěžní sezónu MH.

Koncem měsíce února jsme uspořádali tradiční Hasičský bál, který přilákal mnoho tancechtivých návštěvníků. Prodalo se celkem 152 vstupenek, což je pro nás jedno z historických čísel. Dopoledne naši členové vyzdobili sál a připravili velmi pestrou tombolu. Program zahájil kulturní referent Pavel Nejedlý vlastní složenou básní, ve které nastínil překvapení. Tradičně první tanec večera, Přílepský oves, zazpívali naživo (ve světové premiéře) naši členové, pan Jiří Nejedlý a pan Karel Pošta. Celým večerem provázela hudební skupina Akcent. Proběhl rovněž i prodej lístků do tomboly a následný výdej pěkných cen. Celkem se jich, díky našim sponzorům, členům a příznivcům, shromáždilo 270. Protože se chtějí bavit i děti, uspořádal pro ně sbor v neděli dětský maškarní karneval. Na přípravě a průběhu karnevalu se opět aktivně podíleli naši členové. Úderem druhé hodiny odpolední proudily do hostince „U Vořechů“ davy lidí. Každý chtěl doprovodit své dítko a pořídit nějaké veselé fotky. Kde jinde bychom potkali v jednom kole víly, piráty, indiány, princezny, komiksové hrdiny a různá zvířátka. Nechyběl ani klaun Pohodička, který celý karneval moderoval a vymýšlel různé soutěže. Odpoledne se dětem líbilo, což bylo poznat z jejich smíchu, radosti a soutěžního zápalu. Všechny děti proto dostaly zaslouženou sladkou odměnu.

V březnu jsme přivezli  použité šatní skříňky a následně, po vyčištění a drobných opravách, byly umístěny v hasičárně na výstroj pro členy jednotky sboru.

6. dubna uspořádali naši mladí hasiči, samozřejmě za velké pomoci maminek, první Dětský velikonoční jarmark, na kterém nabízeli své výrobky. Hasiči dětem poskytli zázemí a vyhlásili akci rozhlasem. Akce zaznamenala neuvěřitelný úspěch a děti neměly o zákazníky nouzi. Věříme, že se tato úspěšná a dětmi spontánně  prožívaná akce uskuteční i v dalších letech.

20. dubna byla zahájena letní sezóna na jezeře. Jubilejní 10. ročník panování vodníka Pepíka přilákal opět velké množství návštěvníků. Panu Jiřímu Libusovi bylo předáno ocenění za dlouholetou podporu sboru, které si nemohl osobně převzít na naší VH. Zpestřením akce bylo předvedení létajících modelů vrtulníku, stíhačky a letadla přítomnými leteckými modeláři.

O den později, na velikonoční neděli, se ve Fořtovně uskutečnil Velikonoční turnaj ve stolním tenise za účasti 10ti hráčů. Vítězem se stal domácí hráč, pan Zdeněk Smíšek.

26. dubna proběhlo shromáždění starostů okresu Beroun, kterého se zúčastnil i náš starosta.

30. dubna se členové sboru podíleli na stavbě hranice, zázemí a organizaci večera při tradičním pálení čarodějnic na louce pod vesnicí. Velkou pomocí byla rovněž i technika pana Špirita. Příprava dřeva na hranici se uskutečnila o den dříve, a to za vytrvalého deště. Hasiči se také podíleli na úklidu po této akci.

3. května se pan Josef Štětka a pan Zdeněk Malý zúčastnili okresního školení rozhodčích požárního sportu.

Dalším splněným bodem v Plánu práce byl sběr železného šrotu. Několik členů sboru se sešlo na brigádě, aby svozili nepotřebné železo do kontejneru. Starosta sboru následně zajistil odvoz do kovošrotu. Během roku pak proběhly ještě dva odvozy kovového šrotu, který občané navozili do kontejneru u dětského hřiště.

O týden později proběhla brigáda na vystěhování a sestavení hasičských překážek na dětské hřiště k zajištění možnosti tréninku MH při schůzkách.

První letošní soutěží bylo Okrskové kolo v PS, a to 11. května, za sychravého a deštivého počasí. Role pořadatele se zhostil SDH Chyňava. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev. Ženy se umístily na 2. místě ze tří a muži obsadili 1. a 4. místo ze sedmi družstev. Obě družstva tak postoupila do Okresního kola.

Okresní kolo v PS se uskutečnilo 25. května taktéž v Chyňavě. Plnění disciplín probíhalo opět současně. Na jedné straně vzorně připraveného hasičského areálu se odbíhaly štafety žen a na straně druhé požární útoky mužů. Poté se vše obrátilo. Na prvním úseku ženské štafety proběhla v letošním roce změna. Místo roky používaného okénka musely ženy překonat domeček. Obě naše soutěžící nezaváhaly a tuto překážku výborně překonaly. Při plnění požárního útoku se ženám rozpojilo céčko na rozdělovači. Díky rychlé reakci dokončily pokus v platném čase. Mužské družstvo zaběhlo štafety s pěknými časy. Útok odstartovali kluci velmi dobře, ale kvůli kolizi na platě ztratili cenné vteřiny. Celkově se ženy umístily na 10. místě z dvanácti družstev a muži obsadili 3. místo ze třinácti družstev.

Dále v květnu starosta sboru, se souhlasem výboru sboru, zrušil účet u České spořitelny a zůstatek byl převeden do Fio banky. Důvodem bylo zlepšení přístupu k financím sboru. Podepsal také smlouvu na uložení části peněz na investiční účet, kde bude výhodnější zhodnocení než na běžném účtu.

V rámci oslav dětského dne jsme 1. června uspořádali sportovní odpoledne. Krásné počasí přilákalo 44 dětí, které se se zápalem pustily do zábavného soutěžení. Pro nejmenší kategorii jsme letos rozšířili soutěže o tři zajímavá stanoviště. Jednotlivým stanovištím kralují ta vodní. Sám starosta sboru se vrátil do dětských let a předvedl správné provedení zhupu na laně. Členové sboru se samozřejmě postarali i o občerstvení, organizaci a vedení dětských skupinek.

8. června proběhla akce „Přílepská seznamka s novými sousedy“, kterou uspořádal pan Lobodáš v ulici „Na Výhledech“ s cílem seznámit nové obyvatele obce s místními starousedlíky. Připravil tedy bohatý raut a atrakce pro děti. Výtěžek z dobrovolného vstupného poté věnoval hasičům společně s nafukovacím hradem pro děti. Tuto atrakci rádi využijeme právě při dětských akcích.

21. června se několik členů ve spolupráci s manželi Kavkovými podílelo na organizaci běhu pro mladé hasiče, jenž byl pojatý jako zakončení soutěžní sezóny před prázdninami.

22. června reprezentoval Matěj Špaček náš sbor a okres Beroun na Krajském kole hry Plamen v Mladé Boleslavi, v kategorii střední dorost – jednotlivci. Soutěž byla rozdělena na tři disciplíny: 100 m s překážkami, dvojboj a písemný test. A vedl si vskutku skvěle. Matěj zabodoval výkonem i profesionálním chováním na své první takto významné soutěži a odvezl si krásné a překvapivé 4. místo v konkurenci 12 závodníků.

Koncem června proběhlo v Hýskově školení vedoucích mládeže. Zúčatnili se: Z. Vořechová, J. Štětka a M. Špaček. Diskutovalo se hlavně o zlepšení práce s mladými hasiči.

5. července pořádali hasiči ze Žloukovic, oblíbené a fyzicky náročné, brodění. Soutěže se zúčastnilo pouze družstvo mužů, jenž si po bezchybném výkonu odvezlo 5. místo z osmi zúčastněných.

24. srpna naše družstva zavítala na soutěž na Lhotku, kde bylo možné využít dva pokusy v požárních útocích, stejně jako v předešlém roce. Umístění: ženy 1. místo ze dvou, muži 1. místo ze čtyř.

Následující sobotu, 31. srpna, se v Chyňavě uskutečnil Memoriál Petra Žáčka. Na této soutěži se běželi rovněž dva útoky na 2B hadice, ale počítal se jen ten lepší. Obě družstva se při svých pokusech nevyhnuly chybám. Ženy se umístily na 4. místě ze čtyř a muži obsadili 3. místo z pěti.

7. září se konala soutěž „O pohár Berounky“ ve Stradonicích, která se skládá ze štafety a útoku. Požární útok se zde provádí na jednotný stroj. Veškerý materiál nachystají družstva na startovní čáře a celkové vedení je pak postupně rozvinováno. Voda se saje přímo z řeky, proto je nutné pořádně utáhnout celé sací vedení. Ženy se nedaly dohromady, a tak na tuto soutěž vyrazili pouze muži, doplněni o Veroniku Brabcovou, která se náhodně nachomýtla na jejich tréninku. Kvůli drobnému zádrhelu na proudu jim uniklo vítězství, tudíž se museli spokojit s 2. místem ze čtyř.

15. září uspořádal sbor domácí soutěž „O putovní pohár v požárním útoku MH“.  Bližší údaje budou podány ve zprávě MH.

Další sobotu, 22. září se Matěj Špaček zúčastnil soutěže „Pohár zakladatelů“ v Zaječově a umístil se na 2. místě v konkurenci 11 závodníků.

5. září se sešli zástupci okrskových sborů na cvičení v Nižboru, které bylo zorganizováno ve spolupráci s HZS Beroun. Cvičení bylo zaměřeno na seznámení se s prostředky pro záchranu tonoucího, případně osoby, která se probořila do ledu a na poskytnutí první pomoci. Velkou pozornost vyvolal lehký záchranný člun, který funguje jako saně.

Poslední soutěží roku a zároveň v režii našeho sboru se stal 12. října Závod požárnické všestrannosti. Celkem se přihlásilo 10 pětičlenných hlídek. Jsme rádi, že se tato soutěž těší velké oblibě, i když se jedná o soutěž náročnou. Na trase dlouhé zhruba 3,5 km plní hlídky příslušné úkoly na kontrolních stanovištích. Jedná se o střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana). Opět se zde prolnula činnost dospělých s mladými hasiči. Soutěž proběhla za pěkného počasí, všichni si ji jistě užili. Také občerstvení bylo tradičně na velmi dobré úrovni. Ženy se umístily na 2. místě, muži obsadili 1. místě.

Poslední říjnový víkend se uskutečnila u hasičské zbrojnice brigáda. Více jak 10 členů si rozdělilo úkoly a nastěhovali vitríny do klubovny, položili podlahy v půdních prostorech a rozřezali dřevo na vytápění klubovny.

9. listopadu bylo ve Fořtovně uspořádáno posezení spojené s ukončením soutěžní sezóny a oslavou vítězství v Lize okrsku Chyňava - ženy i muži.

30. listopadu zajistili naši členové zázemí ve Fořtovně pro soutěž v orientačním běhu, kterou pořádali manželé Kavkovi přímo v obci a přilehlých lesích. Sešlo se cca 150 závodníků Pražské zimní ligy. Hasiči se postarali o teplé nápoje a jídlo. Opět byla připravena kategorie pro místní borce, kteří si rovněž mohli zvolit délku trasy.

V adventním čase se uskutečnila akce „Uložení vodníka Pepíka k zimnímu spánku“. Členové sboru tak byli zapojeni v přípravách akce a posléze i do úklidu.  Zajištění této akce bylo velmi náročné z důvodu připravované zabijačky, takže trvalo o dva dny déle než běžně.

Taktéž jsme připravili zázemí na akci “Přílepské kapření“, které zajišťoval Jiří Smíšek 22. prosince u jezera „Slámka“.

Poslední prosincovou sobotu bylo ve Fořtovně živo. Konal se zde 6. ročník turnaje ve stolním tenisu, tzv. Silvestrovské smeče. Putovní pohár s růžovým prasátkem získal tentokrát Vít Čermák.

Výbor sboru se scházel pravidelně každý první čtvrtek v měsíci (od května druhý čtvrtek), kromě letních prázdnin, a zajišťoval vše potřebné pro činnost sboru.

Průběžně v rámci celého roku jsme se též věnovali úklidu v požární zbrojnici, přípravám materiálu, údržbě a prověřování techniky, přípravě všech soutěžních družstev a nutné administrativě, spojené zejména s vyřizováním dotací a následným vyúčtováním.

Finančním darem jsme pomohli postiženému sboru v Broumech, kterému, kvůli technické závadě na kompresoru, vyhořela požární zbrojnice.

Prostřednictvím OÚ Chyňava bylo již v roce 2018 zažádáno o dopravní automobil pro náš sbor v rámci vypsané dotace. Žádost byla schválena a vedení sboru čekalo mnoho papírování a jednání s OÚ, který vypsal výběrové řízení na dodavatele vozu. 13. prosince si naši zástupci dopravní automobil s vybavením převzali od dodavatele Auto Trutnov.

Finance na pořízení DA:

Dotace GŘ HZS                                           450 000,- Kč

Dotace Středočeský kraj                             300 000,- Kč

Obec Chyňava – doplatek                           473 960,- Kč

Cena vozidla celkem včetně DPH             1 223 960,- Kč

Nyní k technickým parametrům: Jedná se o Ford Tranzit, verze 350 Trend, pohon 4x4 L2H2, motor 2,0 EcoBlue/130k, převodovka 6 st. manuální.

V loňském roce jsem ve zprávě zmiňovala vizi, týkající se přístavby požární zbrojnice.  Obecní úřad se tomuto projektu nebrání, ale obec Malé Přílepy nyní čeká plynofikace a zavedení splaškové kanalizace. Všichni víme, že oba projekty jsou tak rozsáhlé, že další projekt na přístavbu hasičárny není možné souběžně realizovat. Na nějakou dobu musíme tedy tyto plány odložit.

Během roku naši zástupci navštívili, s gratulací a věcným darem, členy sboru, kteří oslavili významná životní jubilea:

                                                               Jaroslav Špaček st.  – předání  „Záslužné medaile KSH“

                                                               Eva Šandová

                                                               Jiří Kavka                

Život však přináší i smutné události. Zástupci našeho sboru se 5. dubna zúčastnili pohřbu pana Josefa Urbana a 20. prosince pohřbu pana Vladimíra Vrška. Jménem sboru položili smuteční věnce a stáli čestnou stráž u rakve.

Za soutěžní družstva žen a mužů tímto děkuji hasičům z Hýskova za umožnění tréninků na jejich soutěžní základně.

Naše JPO nebyla v roce 2019 povolána k žádnému zásahu, nicméně je připravena kdykoli pomoci. Velmi si vážíme všech hasičů, kteří pro záchranu majetku a životů ostatních lidí riskují ten svůj.Jménem sboru vyjadřuji všem členům HZS a SDH obdiv a úctu, neboť všichni mají život jen jeden. 

Na počátku tohoto nového roku přeji všem členům SDH MP, hostům z řad ostatních sborů, hostům a sponzorům, kteří nás podporují v naší činnosti, mnoho štěstí a ať se vždy sejdete ve zdraví v hasičárně, či kdekoli jinde. Věřím, že se i nadále budeme setkávat na všech námi i vámi pořádaných akcích a rozvíjet tím vzájemná přátelství a zdravou soutěžní rivalitu.

Děkuji za pozornost.                                                                          

                                                               Ivana Krbcová

                             

[4.1. 2020 - Krbcová Ivana]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: kolik se rovná jedna a jedna (zadej číslo jako výsledek)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru