sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zpráva o činnosti SDH Malé Přílepy za rok 2018

Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení hosté, dámy a pánové,

vítám vás na dnešní valné hromadě a je mi ctí přednést Zprávu o činnosti SDH Malé Přílepy za uplynulý rok 2018.

6. ledna se zde, v Pohostinství „U Vořechů“, konala VH našeho sboru, které se zúčastnilo 45 dospělých členů, což byla nadpoloviční většina.

Členové sboru se rovněž zúčastnili VH ostatních sborů v okrsku a i VH okrsku.

Koncem měsíce února jsme uspořádali tradiční Hasičský bál, na kterém se prodalo 132 vstupenek. Dopoledne naši členové vyzdobili sál a připravili velmi pestrou tombolu. Pro všechny návštěvníky našeho bálu bylo nachystáno překvapení.  Se svou taneční partnerkou se v rámci předtančení předvedl Olda Nejedlý z Chyňavy a jedno oko nezůstalo suché. Následující den si mohly zaskotačit i děti na dětském maškarním bále. Na přípravě a průběhu karnevalu se opět aktivně podíleli naši členové.  Jako dekorace nám posloužili papíroví draci, jež naši mladí hasiči vyrobili během podzimních schůzek. Odpolednem plným hudby, her a zábavy je provedl klaun Pohodička, kterému tu a tam vypomohli Beruška s Ferdou mravencem. Za své soutěžní snažení byly všechny děti odměněny drobnými cukrovinkami. Velice nás těší, že jsme všem dokázali připravit hezké zážitky.

1. dubna se ve Fořtovně uskutečnil Velikonoční turnaj ve stolním tenise za účasti 16 hráčů. Vítězem se stal Milan Mašek.

14. dubna byly, po zimním uskladnění, vystěhovány a sestaveny překážky na dětské hřiště, kde se od jara do podzimu konají schůzky MH a jejich příprava na soutěže.

16. dubna byla, po předchozí opravě čelního skla, provedena TP vozidla Avia.

22. dubna se několik našich dospělých členů a i MH zúčastnilo orientačního závodu v Chyňavě.

27. dubna proběhlo shromáždění starostů okresu Beroun, kterého se zúčastnil i náš starosta.

30. dubna se členové sboru podíleli na stavbě hranice a organizaci večera při tradičním pálení čarodějnic na louce pod vesnicí. Velkou pomocí byla rovněž i technika pana Špirita.

První květnovou sobotu byla zahájena sezona na přílepském jezeře a vodník Pepík znovu usedl na svůj trůn. Členové sboru se tak podíleli na přípravě a organizaci akce. Následující den proběhla brigáda za účelem sběru železného šrotu po obci.

První letošní soutěží bylo Okrskové kolo v PS. Role pořadatele se zhostil SDH Hýskov. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev. Ženy se umístily na 2. místě ze tří a muži obsadili 1. místo ze sedmi družstev. Obě družstva tak postoupila do Okresního kola.

V rámci oslav dětského dne jsme 2. června uspořádali sportovní odpoledne. Pěkné počasí přilákalo 52 dětí, které plnily připravené soutěžní disciplíny. Odpoledne bylo plné dobré nálady a dětského smíchu.  Děti si, kromě chytání rybiček, shazování plechovek či hodu na cíl, mohli vyzkoušet i něco z hasičských dovedností, jako např. spojování hadic, práci s ruční stříkačkou nebo přelézání bariéry, kterou využívají MH. Členové sboru se samozřejmě postarali i o občerstvení, tentokrát na dvou stanovištích.

Okresní kolo v PS se uskutečnilo 9. června v Chyňavě. Plnění disciplín probíhalo současně. Na jedné straně vzorně připraveného hasičského areálu se odbíhaly štafety žen a na straně druhé požární útoky mužů. Poté se vše obrátilo. Štafety se povedly oběma družstvům.  Při plnění požárního útoku ženy zaváhaly na koši, nenašroubovaly hned napoprvé. Ovšem rychlý nástřik proudařek jim zajistil 4. místo z devíti zúčastněných. Družstvu mužů se rozpojilo béčko u rozdělovače a připojováním ztratili cenný čas. Celkově se umístili na 5. místě z deseti družstev.

O týden později se několik členů ve spolupráci s manželi Kavkovými podílelo na organizaci běhu pro mladé hasiče. Zároveň naše delegace navštívila oslavu u příležitosti 130. výročí založení SDH Úhonice.

23. června vyjela naše soutěžní družstva dospělých i MH na soutěž do Železné. Zde se rozdělovač, proudnice a koš nesou ze startovní čáry. Na této soutěži došlo ke zranění Štěpánky na levém proudu a následoval převoz do nemocnice. Přesto se ženám podařilo útok dokončit a za svou bojovnost byly odměněny 1. místem ze tří družstev. Mužům se dařilo a umístili se na 1. místě z pěti družstev.

5. července pořádali hasiči ze Žloukovic oblíbené brodění. Muži ztratili hodně času u barelu, který symbolizuje tonoucího. Přes veškerou snahu vše dohnat obsadili 3. místo z jedenácti zúčastněných družstev. Ženám se soutěž také vydařila a umístily se na 3. místě z pěti družstev. Musím zde vyzdvihnout paní Zdenku Vořechovou, která holkám pomohla a běžela s nimi. Za srdnatý výkon si zasloužila velké poděkování a potlesk při závěrečném nástupu.

18. srpna naše družstva zavítala na soutěž na Lhotku, kde byla všem přítomným představena lipová alej, kterou zasadili tamější hasiči. Z důvodu nízké účasti družstev byly odsouhlaseny 2 pokusy v požárních útocích. Umístění: ženy 2. místo ze tří, muži 1. místo z pěti.

Následující sobotu, 25. srpna, se v Chyňavě uskutečnil Memoriál Petra Žáčka. Na této soutěži se běželi dva útoky, ale počítal se jen ten lepší. Ženy se umístily na 2. místě ze dvou a muži obsadili 4. místo ze šesti.

1. září se konala soutěž „O pohár Berounky“ ve  Stradonicích, která se skládá ze štafety a útoku. Požární útok se zde provádí na jednotný stroj. Veškerý materiál družstva nachystají na startovní čáře a celkové vedení je pak postupně rozvinováno. Voda se saje přímo z řeky, proto je nutné pořádně utáhnout celé sací vedení. Ženy obsadily 1. místo ze dvou, muži se umístili na 3. místě ze šesti.

8. září uspořádal sbor domácí soutěž MH, na kterou se přihlásilo 16 družstev. Bližší údaje budou podány ve zprávě MH.

Zatím, co se snažily děti, cedili pot i dospělí. Konkrétně Jan Libus a Ondřej Prejzek na soutěži Běh dvojic do svatohorských schodů v Příbrami. Umístili se na krásném 5. místě ze 40ti zúčastněných dvojic  s časem 4:55:36.

O týden později, 15. září, jsme se zúčastnili Memoriálu Tomáše Balka a Václava Vojty v Hýskově. Ženy se umístily na 3. místě ze tří, muži na 1. místě ze šesti.

V tento den ještě dva naši zástupci zavítali na oslavy 120. výročí SDH Loděnice.

Poslední soutěží roku se stal 13. října Závod požárnické všestrannosti, a to v režii našeho sboru. Celkem se přihlásilo 16 družstev. Jsme rádi, že se tato soutěž těší velké oblibě, i když se jedná o soutěž náročnou. Na trase dlouhé zhruba 3,5 km plní 5-ti členné hlídky příslušné úkoly na kontrolních stanovištích. Jedná se o střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana). Opět se zde prolnula činnost dospělých s mladými hasiči. Soutěž proběhla za pěkného počasí, všichni si ji jistě užili. Také občerstvení bylo tradičně na velmi dobré úrovni. Ženy se umístily na 5. místě ze šesti, muži na 2. místě taktéž ze šesti.

Ve dnech 20. a 21. října proběhlo školení vedoucích mládeže, kterého se zúčastnili i naši vedoucí.

Po tři říjnové víkendy se konala v Chyňavě výstava u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Náš sbor zde měl rozsáhlou prezentaci v podobě nástěnek, pohárů, praporu a kronik. Vše velmi pěkně připravil Pavel Nejedlý.

10. listopadu jsme si ve Fořtovně uspořádali posezení spojené s ukončením soutěžní sezóny a oslavou vítězství v Lize okrsku Chyňava - ženy i muži.

2. prosinec sbor pomáhal při zajištění zázemí ve Fořtovně pro soutěž v orientačním běhu, kterou pořádají manželé Kavkovi přímo v obci a přilehlých lesích. Hasiči se postarali o teplé nápoje a jídlo. Opět byla připravena kategorie pro místní borce, kteří si rovněž mohli zvolit délku trasy.

V předvánočním čase se uskutečnila akce „Uložení vodníka Pepíka k zimnímu spánku“. Členové sboru tak byli zapojeni v přípravách akce a posléze i do úklidu. Taktéž jsme připravili zázemí na akci “Přílepské kapření“, které zajišťoval Jiří Smíšek 22. Prosince u jezera „Slámka“.

Poslední prosincovou sobotu bylo ve Fořtovně živo. Konal se zde 5. ročník turnaje ve stolním tenisu, tzv. Silvestrovské smeče. Putovní pohár s růžovým prasátkem získal tentokrát Jiří Smíšek.

Výbor sboru se scházel pravidelně každý první čtvrtek v měsíci, kromě letních prázdnin, a zajišťoval vše potřebné pro činnost sboru.

Průběžně v rámci celého roku jsme se též věnovali úklidu v požární zbrojnici, přípravám materiálu, údržbě a prověřování techniky, přípravě všech soutěžních družstev a nutné administrativě.

 

Prostřednictvím OÚ Chyňava bylo v roce 2018 zažádáno o dopravní automobil pro náš sbor v rámci vypsané dotace Ministerstvem vnitra. Žádost byla schválena a vedení sboru nyní čeká mnoho papírování a v letošním roce 2019 bychom měli dopravní automobil obdržet. Zároveň je s OÚ  též jednáno o rozšíření hasičské zbrojnice.

 

Během roku naši zástupci navštívili, s gratulací a věcným darem, členy sboru, kteří oslavili významná životní jubilea:

 

                                                                               Čermák Vítek

                                                                               Polák Zdeněk

                                                                               Veverka Stanislav

                                                                               Vořech Václav

                                                                              Malý Zdeněk

                                                                              Ing. Kobilková Olga

 

Zároveň naše delegace předaly členům sboru, Katce Poštové – Gruntové a Vojtěchu Morčušovi, svatební dary a popřáli mnoho štěstí na společné cestě životem s jejich protějšky.

 

Za soutěžní družstva žen a mužů tímto děkuji hasičům z Hýskova za umožnění tréninků na jejich soutěžní základně.

 

Všem členům SDH MP, hostům z řad ostatních sborů a hostům, kteří nás podporují v naší činnosti, přeji mnoho štěstí a zdraví v celém novém roce a ať se vždy vrátíte ze soutěží či z jakéhokoliv zásahu v pořádku na základnu. Věřím, že se i nadále budeme setkávat na všech našich akcích a rozvíjet tím vzájemná přátelství a zdravou soutěžní rivalitu.

 

Děkuji za pozornost.                                                                          

                                                               Ivana Krbcová

[5.1. 2019 - Krbcová Ivana]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: Eva byla žena (ano/ne)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru