sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zpráva o činnosti SDH Malé Přílepy za rok 2017

Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení hosté, dámy a pánové, vítám vás na dnešní valné hromadě a je mi ctí přednést Zprávu o činnosti SDH Malé Přílepy za uplynulý rok 2017. 7. ledna se zde, v Pohostinství „U Vořechů“, konala VH našeho sboru, které se zúčastnilo 47 dospělých členů, což byla nadpoloviční většina. Členové sboru se rovněž zúčastnili VH ostatních sborů v okrsku a i VH okrsku. 18. února sáhli naši členové místo po hasičské hadici po motorové pile a pomohli pokácet statný ořech, který svým vzrůstem ohrožoval rodinný dům. Poslední únorový víkend patřil kulturnímu vyžití. Uspořádali jsme tradiční Hasičský bál, za slušné účasti lidí, pěkné hudby a hodnotných cen v tombole. Celkem se prodalo 139 vstupenek. Dopoledne naši členové vyzdobili sál a nachystali tombolu. Po sobotním dospěláckém bálu si své sny mohly splnit i děti a na dvě hodiny schovaly svou pravou tvář za pěknou masku. Na přípravě a průběhu karnevalu se aktivně podíleli opět naši členové a to i po předešlém bálu. Jako dekorace nám posloužili papíroví draci, jež naši mladí hasiči vyrobili během podzimních schůzek. Veškerou zábavu řídil klaun Pohodička a o zajímavou zápletku se postarala královna Eliška, které děti pomáhali při hledání královského prstenu. 5. dubna se uskutečnila brigáda, na které byly vystěhovány překážky na dětské hřiště, kde probíhají při dobrém počasí schůzky MH. 9. dubna dopravili členové sboru do hasičárny soutěžní stříkačku za servisu, kde proběhla oprava této stříkačky, bylo dáno nové oběžné kolo a proběhla oprava vůlí. 22. dubna se družstvo mužů zúčastnilo první soutěže sezóny a to „O putovní erb města Rožmitálu“. Jedná se o soutěž, kde se veškerý materiál vyndavá přímo z auta. Obnovili se zde tak dřívější kontakty dnešní staré gardy. 28. dubna proběhlo shromáždění starostů, kterého se zúčastnil i náš starosta Josef Štětka. 30. dubna proběhlo stavění hranice a večerní pálení čarodějnic, na kterém se členové podíleli. Dále v měsíci dubnu proběhlo ve Fořtovně hromadné fotografování členů sboru na nové členské průkazy. Kdo chtěl, mohl vlastní foto dodat. Výborem SDH bylo rozhodnuto, že pro MH budou zřízeny jak plastové průkazy EYCA, tak současně i průkazy papírové. Karty EYCA budou mít členové u sebe a ty papírové zůstanou v hasičárně za účelem prokázání totožnosti na soutěžích. Pro členy obou soutěžních družstev byly rovněž odhlasovány plastové průkazy s fotkou. Ostatní členové si mohli sami zvolit variantu průkazu. 1. května členové opět svolali brigádu. Na břehu rybníku Slámka (řečenému jezero) byla vytvořena skalka. O týden později, 7. května, byl proveden po obci sběr železného šrotu za pomoci členů sboru. 13. května se na pěkně upraveném závodišti v Hýskově uskutečnilo Okrskové kolo v požárním sportu. Ženy se umístily na 3. místě ze tří a muži obsadili 2. místo ze šesti družstev. Obě družstva tak postoupila do Okresního kola. První červnovou sobotu (3. června) se v chyňavském hasičském areálu uskutečnilo Okresní kolo v PS. Ženy se umístily 9. z jedenácti a muži 4. rovněž z jedenácti. Ihned po skončení okresního kola jsme odjeli na námi pořádaný dětský den. Sezení, stánek a jednotlivá stanoviště připravili během dopoledne naši členové, kteří se neúčastnili soutěže. Pěkné počasí přilákalo na hřiště 51 dětí. Nejpočetnější skupinku tvořily děti do tří let. O víkendu 17. – 18. června si družstvo mužů vyrazilo na zkušenou do Radíče, kde se konalo dvoukolo Brdské ligy. V sobotu se muži umístili na 18. místě z 23 s časem 20,09 s. Čas domácího vítězného družstva byl 15,09 s. Nedělní kolo měl v režii sbor z Křečovic. Naši muži skončili na 19. místě z 24 s časem 18,28, přičemž čas vítěze byl 14,57 s. Zkušenost z účasti na Brdské lize je pro ně jistě cenná. Vyzdvihnout musím především vysokou účast sborů a velmi rychlé časy. 23. června byla, ve spolupráci s manželi Kavkovými, uspořádána bojovka na ukončení soutěžní sezóny mladých hasičů. Částečně se hra odvíjela na dětském hřišti a částečně v přilehlých lesích. Po dokončení hry a ocenění soutěžících se opékaly vuřty. 5. července vyjela obě naše dospělá soutěžní družstva, i s početnou družinou fanoušků, na námi oblíbené „Žloukovické brodění“. Při naloďování do raftu Míša uklouzla a sjela přímo pod něj do vody. Koukala jí jen helma. Potloukla se o kameny, ale závod zkušeně dokončila. Umístění: ženy 2. místo z pěti, muži 5. místo z devíti zúčastněných družstev. 4. srpna členové sboru pomáhali se zajištěním výztuh pro podložení a s vyproštěním vozidla z rokle, jež nezabržděné samovolně sjelo. Rovněž byla povolána jednotka z HZS Beroun. 12. srpna se v pohostinství „U Vořechů“ konala tradiční Pouťová zábava. K tanci a poslechu hrála skupina Úžas. Prodalo se celkem 52 vstupenek. O týden později, 19. srpna, jsme zavítali na soutěž na Lhotku, kde i v letošním roce soutěžila čtyřčlenná družstva MH. Umístění: ženy 2. místo ze čtyř, muži 1. místo za sedmi. 2. září se konala soutěž na Berounce ve Stradonicích, kde tamější sbor slavil 125. výročí svého založení. V letošním roce s námi, místo mladých hasičů, vyjela stará garda. Umístění: muži st. 6. místo z osmi, muži ml. 2. místo, ženy 1. místo z dvou družstev. U příležitosti oslav jsme měli možnost zhlédnout ukázky zásahu HZS Beroun za použití čtyřkolek, se kterými se zasahuje v hůře přístupných oblastech. Další ukázky zásahu proti pachateli předvedla Městská policie Beroun. 9. září uspořádal sbor domácí soutěž MH, na kterou se přihlásilo 13 družstev. 15. září se v Počaplech uskutečnilo Předání almanachu nositelů titulů Zasloužilý hasič a medalie „Za záchranu života“. Za náš sbor přebíral almanach Petr Nejedlý, neboť v květnu roku 2007 byl titulem Zasloužilý hasič oceněn náš čestný starosta, pan František Nejedlý. Následující den, 16. 9., jsme vyjeli na soutěž do Hýskova. U ženského družstva došlo ráno ke komplikacím, kdy Majda měla horečku a Štěpka zablokovaná záda. Vypomohli nám tedy muži. Umístění: ženy 3. místo za čtyř, muži 3. místo z pěti. Poslední soutěží roku se stal 14. října Závod požárnické všestrannosti, a to v režii našeho sboru. Opět se zde prolnula činnost dospělých s mladými hasiči. Jak jsme mohli vidět na množství přihlášených družstev, těší se tato netradiční soutěž velké oblibě. Poskládali jsme 5 družstev (dvě ženská, jedno mužské a dvě MH). Jednomu ženskému družstvu vypomohl Martin Zajíček. Všechna naše družstva nejvíce chybovala ve střelbě. Umístění: ženy „A“ 7. + ženy „B“ 4. z deseti, muži 1. místo ze sedmi 17. října proběhlo natáčení medailonku pro ČT na Hasičském útvaru Pražského hradu, v rámci probíhající ankety Dobrovolní hasiči roku. Za sbor se zúčastnili Michal Špaček a Veronika Jedličková, která byla i iniciátorkou přihlášení sboru do této ankety. 21. října se naše zásahová jednotka zúčastnila cvičení v areálu bývalých kasáren v Chyňavě, které bylo letos zaměřeno na seznámení se s technikou ostatních sborů a nové trendy v hašení požárů. Cvičení proběhlo i přesto, že SDH Chyňava předešlou noc zasahoval u rozsáhlého požáru třídírny odpadu v Kamenných Žehrovicích. 29. října vyjela zásahová jednotka, na žádost starosty obce, odstraňovat následky noční vichřice. Převážně se věnovala zajištění průjezdnosti komunikací a odstraňování popadaných stromů. 11. listopadu jsme si ve Fořtovně uspořádali posezení spojené s ukončením soutěžní sezóny a oslavou vítězství v Lize okrsku Chyňava - ženy i muži. 18. listopadu se naši členové podíleli v rámci uspořádané brigády na uložení kabelu pro přívod napájení do roubenky na dětském hřišti. Současně uklidili překážky a lavičku na zimu do stodoly. 25. listopadu proběhlo ve dvoraně rektorátu VUT v Brně vyhlášení výsledků ankety Dobrovolní hasiči roku. Vyhlášení se zúčastnili: starosta sboru Josef Štětka, člen výboru Michal Špaček a vedoucí mládeže Veronika Jedličková. I přes získanou masivní podporu našich příznivců, na které se roznášenými letáčky nejvíce podíleli právě Michal s Verčou, jsme obsadili nepopulární 4. místo. 3. prosince se 6 dospělých členů a 7 MH zúčastnilo orientační běhu v Malých Přílepech, který pořádali manželé Kavkovi. Zároveň jsme zajišťovali zázemí ve Fořtovně. O týden dříve byl právě pro MH uspořádán tréninkový orientační miniběh. V předvánočním čase proběhla pod záštitou hasičů akce „Uložení vodníka Pepíka k zimnímu spánku“. Členové sboru tak byli zapojeni v přípravách akce a posléze i do úklidu. Výbor sboru se scházel pravidelně každý první čtvrtek v měsíci. Průběžně v rámci celého roku jsme se též věnovali úklidu v požární zbrojnici, přípravám materiálu, údržbě a prověřování techniky, přípravě všech soutěžních družstev. Zároveň jsme se snažili aktualizovat webové stránky, aby naši příznivci měli čerstvé informace o naší činnosti. Během roku naši zástupci navštívili, s gratulací a věcným darem, členy sboru, kteří oslavili významná životní jubilea: Štětka Vladimír 65 let Urban Josef 65 let Petráček Václav 75 let Lapáček Zdeněk 65 let Urban Jiří 60 let Za soutěžní družstva žen a mužů tímto děkuji hasičům z Hýskova za umožnění tréninků na jejich území a hasičům ze Žloukovic za zapůjčení opasků na jejich domácí soutěži. Všem členům SDH MP, hostům z řad ostatních sborů a hostům, kteří nás podporují v naší činnosti, přeji mnoho štěstí a zdraví v celém novém roce a ať se vždy vrátíte ze soutěží či z jakéhokoliv zásahu v pořádku na základnu. Děkuji za pozornost. Ivana Krbcová

[7.1. 2018 - Krbcová Ivana]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: kolik se rovná pět bez dvou (zadej číslo jako výsledek)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru