sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zpráva o činnosti MH za rok 2016

Zpráva o činnosti MH  Malé Přílepy za rok 2016

Vážení hasiči a hasičky, vážení hosté. Dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti MH Malé Přílepy za rok 2016.
Zimní měsíce jsme strávili převážně ve Fořtovně a dnes si už těžko umíme představit že bychom si měli vystačit jen s původní malou klubovnou kterou jsme měli k dispozici na začátku činnosti. 
Na konci ledna si část dětí napsala testy odbornosti.
V neděli 28 března se někteří členové MH účastnili maškarního karnevalu, který náš sbor opět uspořádal pro místní i přespolní děti v rámci tzv.supervíkendu.
Jarní kolo hry Plamen bylo stejně jako loni rozděleno na dvě části a to na štafety (4x60m a štafeta CTIF + požární útok CTIF)  která probíhalo v Olešné 4.5 a 5.5.2016. Protože jsme v sobotu pořádali dětský den na hřišti, vynechali jsme sobotní klání a jeli se účastnit jen v neděli s úmyslem zejména vyzkoušet požární útoky. Současně si starší zaběhli štafetu CTIF ( i když se jim do toho původně moc nechtělo, tak se nakonec zejména díky trpělivosti Zděnky podařilo štafetu zaběhnout i když se to neobešlo bez trestných bodů. Tento den se jak družstvo starších tak i mladších umístilo v požárním útoku na druhém místě a tím jsme považovali vytyčený úkol za splněný. Vzhledem k sobotní neúčasti jsme v celkovém bodování Plamenu příliš neuspěli.
Velká část MH se účastnila buď jako soutěžící  nebo ti starší vypomohli na pořádání Dětského dne
17.června probíhala v Hýskově už tradiční a hodně oblíbená noční soutěž, kterou jsme nemohli vynechat. V kategorii mladších jsme měli dvě družstva a v konkurenci 18 družstev se umístila na 11 a 13 místě, v kategorii starších v konkurenci 13 družstev se umístili na 6. místě.
V průběhu prázdnin, respektive téměř na jejich konci 20.8.2016 jsme s dětmi zajeli na Lhotku kde byla připravena i soutěž pro MH v netradičně pojatém požárním útoku a naše družstva obsadila druhé, třetí a páté místo z celkem sedmi družstev
Okrsek Chyňava stejně jako loni i letos uspořádal v rámci soutěže „O pohár na Berounce“ i soutěž pro MH našeho okrsku. Opět jsme soutěžili společně s družstvy Hýskova s umístěním na 2. místě v mladších a 1.místě ve starších.
Druhý zářijový víkend (10.9) byl již tradičně věnovaný přípravě a účasti na soutěži O putovní pohár SDH Malé Přílepy. Této soutěže účastnilo celkem 11 soutěžních družstev (v kategorii mladších 6 a v kategorii starších 4 a v kategorii přípravky se účastnilo družstvo z Hýskova). Letos jsme na naší soutěži zvítězili v obou kategoriích a tak se zase jednou povedlo, že jsou oba putovní poháry v domovské hasičárně a jenom pohár přípravky putoval do Hýskova.
18. září jsme se účastnili soutěže v Tlustici a se dvěma družstvy. Zase jsme si brousili zuby na dobré umístění a ne nadarmo. V kategorii starších jsme sice obsadili až třetí příčku a mohli tak přidat ke zlatým a stříbrným hasičům nove i bronzového, ale v kategorii starších se zadařilo a mladší se umístili na prvním místě.  Takže už se zase těšíme na příští ročník. 
Další schůzky byly věnovány přípravě na podzimní kolo hry Plamen, která probíhala 8.října na Mořině. Mladší se v ZPV umístili na 4 místě z 29 hlídek, starší na 3 místě ze 27 hlídek. Ve štafetě požárních dvojic  mladší na 5 místě a starší na 7 místě .
Poslední soutěží letošního roku pro kategorii starších byla účast na ZPV v Malých Přílepech, kde si naše dvě zasoutěžili opět s družstvem Hýskova a družstvem Záluží s umístěním na prvním a druhém místě.
Vedoucí mládeže letos absolvovali školení vedoucích mládeže 22.10. – 23.10.2016 v počtu 5 osob ( z toho 3 vedoucí obnovovali a nově máme další dva vedoucí mládeže a to Veroniku Jedličkovou a Vendy Malou. Nárůst vedoucích mládeže přišel ve vhodnou chvíli, protože byl letos zvýšený zájem o členství menších dětí, takže jsme otevřeli kategorii přípravky, kterou má nejvíce na starosti právě Veronika s pomocí dalších vedoucích. Kolektiv značně rozrostl a nyní čítá 41 registrovaných dětí.
V loňském roce jsem se s Danou a Jirkou Kavkovými domlouval, že by nemuselo být špatné zařadit do orientačního běhu i mladé hasiče a tak jsme letos doplnili do programu schůzek i znalosti mapy v podrobnostech pro orientační běh aby se děti mohli účastnit závodu.
V rámci přípravy pro nás Dana Kavková připravila zkušební trať a děti si pod dohledem Jirky Kavky zaběhli týden před ostrou soutěží cvičný orientační běh v sobotu 26.11.2016.
Hned následující neděli probíhal skutečný závod a za naše MH se účastnilo 11 dětí. Všechny děti běžely trať D (cca. 4 km) kde se dva naši závodníci dokonce umístili na 4 a 5 místě z celkem 29 soutěžících.
Na podzim si mladí hasiči opět nakreslili a postavili draky do soutěže O nejkrásnějšího draka Soptíka pořádané OSH Beroun. Letos se podařilo bodovat pouze v kategorii přípravky.
Jelikož jsme zatím nic lepšího nevymysleli a taky tam dětí jezdí rády, tak jsem před vánočními prázdninami opět zamířili na soutěžní klání v beachvolejbalové hale do Kladenského Vavřince opět s družstvy MH Hýskova.
Schůzky stejně jako v minulých letech jsou rozděleny na starší a mladší a společně s mladšími chodí i přípravka. S velkým povděkem užíváme nejen klubovnu ve Fořtovně, ale velmi často i větší společenskou místnost.
Platba za kroužek MH byla opět 500,-Kč na rok za člena s tím, že výběr máme posunutý do prosince, abychom rodičům snížili finanční zátěž na počátku školního roku
O vedení dětí se pravidelně stará celkem 5 vedoucích, a to p Josef Štětka, M. Špaček, p. Zdena Vořechová a v letošním roce se přidala Veronika Jedličková a Vendula Malá a v průběhu roku spousta členů našeho sboru, kteří ochotně pomáhají s přípravou tréninku, dopravou na soutěže a zejména přípravou soutěže pro mladé hasiče. Za tuto pomoc je tedy třeba náležitě poděkovat. Také bych chtěl poděkovat hasičům z Chyňavy za zajištění dodávky vody při dětské soutěži.
Tady už moje zpráva končí, a tak zbývá jen popřát nejen členům našeho sboru, ale i členům všech ostatních sborů hodně zdraví do nového roku 2017.
 

[4.2. 2017 - Špaček Michal]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: Eva byla žena (ano/ne)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru