sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zpráva o činnosti SDH Malé Přílepy za rok 2016

Vážené hasičky, vážení hasiči, vážení hosté, dámy a pánové,

vítám vás na dnešní valné hromadě a je mi ctí přednést Zprávu o činnosti sboru SDH Malé Přílepy za uplynulý rok 2016.

9. ledna se zde, v Pohostinství „U Vořechů“, konala VVH našeho sboru, které se zúčastnilo 47 dospělých členů, což byla nadpoloviční většina.

Členové sboru se rovněž zúčastnili VVH sborů v okrsku.  

Poslední únorový víkend patřil kulturnímu vyžití. Uspořádali jsme tradiční Hasičský bál. Účast byla hojná, dokonce až nad naše očekávání.  Celkem se prodalo 157 vstupenek. Dopolední přípravy plesu a tomboly se zúčastnilo 14 členů. Následující den jsme se znovu sešli a vše přichystali na Dětský maškarní karneval. Na přípravě a průběhu karnevalu se aktivně podílelo 10 členů. Po prohýřené noci na bále to ovšem nebyla žádná legrace, ale co bychom pro radost naší hasičské drobotiny neudělali. Obzvlášť, když některé masky byly tak dokonalé, propracované do posledního detailu, že se až tajil dech. Všechny přítomné samozřejmě bavil klaun Pohodička.

10. března byl starosta sboru, Josef Štětka, hostem on-line rozhovoru pro Berounský deník, který byl rovněž v těchto novinách uveřejněn. Pro všechny, kteří neměli možnost si článek přečíst, byl vložen do kroniky sboru.

Koncem března se Fořtovna otřásla v základech.  Konal se zde Velikonočního turnaj ve stolním tenise. Sešlo se 24 hráčů všech věkových kategorií.

5. dubna v odpoledních hodinách byl naší zásahové jednotce vyhlášen poplach. Jednotka vyjela v počtu 8 členů k požáru paseky a lesa do lokality V Mladinách. Jednalo se o poměrně rozsáhlý požár ve II. stupni požárního poplachu, který vznikl rozšířením ohně po pálení klestí. U tohoto požáru zasahovalo 7 hasičských jednotek. Vzhledem k členitému terénu a obtížnému přístupu k místu požáru byl zásah komplikovaný. Pro zajištění dostatku hasební vody bylo na vodním zdroji v Nenačovicích zřízeno čerpací stanoviště, kde pomáhal jeden z našich členů. Ostatní se přímo podíleli na likvidaci požáru. Dodávku pitné vody pro zasahující hasiče zajišťoval Petr Kšír. V podvečerních hodinách se podařilo požár lokalizovat, přesto na místě zůstali 2 naši členové společně s SDH Chyňava.

15. dubna provedli 3 členové sboru prořezání a kácení stromů u p. Pavla Poláčka. Celá akce trvala zhruba 4 hodiny. O dva dny později se 12 členů podílelo na kácení dvou smrků u Rechů a prořezání vrby u p. Kučery. Dřevo bude využito na topení ve Fořtovně, kde se každý týden scházejí mladí hasiči a počátkem každého měsíce i výbor sboru.

21. dubna byl naší zásahové jednotce vyhlášen další poplach. Tentokrát jednotka vyjížděla k požáru lesního porostu do chatové oblasti Malé Přílepy – Teplá stráň. Jednotka zajišťovala čerpací stanoviště na rybníku Slámka uprostřed obce. Doprava vody k místu požáru byla realizována kyvadlově pomocí cisteren. Celkem byl zasažen 1 ha lesního porostu. Po třech hodinách se podařilo požár uhasit. Náš sbor zůstal na místě do večerních hodin a společně se sborem z Chyňavy prováděl dohled nad požářištěm.

O den později se Václav Vořech a Martin Štětka (č. p. 103) zúčastnili školení velitelů.

28. dubna proběhla příprava vozidla AVIA na technickou prohlídku, výměna oleje, filtrů a silentbloku.

30. dubna byl Jaromír Rynda vyslán na školení strojníků. Dále v tento den proběhlo stavění hranice a večerní pálení čarodějnic.  Na stavbě hranice, která tradičně vyrostla na louce pod vesnicí, se podílelo 16 členů s použitím techniky p. Špirita

7 našich členů se rozhodlo oslavit svátek práce prací. Na břehu rybníku Slámka (řečenému jezero) byla upořádána brigáda na opravu trůnu pro sošku vodníka.

7. května byl proveden po obci sběr železného šrotu za pomoci členů sboru, čtyřkolek a techniky p. Špirita.

9. května sbor zakoupil pro MH překážku – žebříkovou stěnu. Toto nářadí je nutné pro soutěže MH.

14. května jsme se zúčastnili v Chyňavě Okrskového kola v požárním sportu. Ženy se umístily na 3. místě ze tří a muži obsadili 2. místo z pěti družstev. Bohužel jsme se nedokázali vyvarovat chyb. Při stovkách Martina zdrželo špatné připojení na rozdělovač a musel se vrátit.  Jirka se po přeskoku kladiny nějak zamotal a se štěstím skočil z kladiny těsně za čáru. Elišce se ještě před kladinou rozmotala hadice, a tak ji táhla s sebou.  Při požárních útocích vál silný vítr a přes rozstřikující se vodu nebylo nic vidět. Obě naše družstva se s tím však prala statečně a postoupila na Okresní soutěž.

18. května naše jednotka opět zasahovala. Při požáru bývalé hájenky v blízkosti obce Chyňava zřizovala čerpací stanoviště na chyňavském rybníku. Členové sboru byli právě Avií na cestě do Hýskova za účelem tréninku štafet na okresní soutěž. Avii však neodhlásili. Otočili se tedy a během chvíli dojeli na místo. Současně vyjela posádka z Malých Přílep, jež na vozíku za osobním automobilem vezla další stroj a plovoucí čerpadlo. Požár byl zhruba po hodině lokalizován.

24. května pomohlo 5 členů sboru našemu členovi Zdeňku Malému a jeho rodině s odklízením následků po krupobití v Hořovicích. Celkem se odvozila 9 vozíků za auto plných krup.

Poslední květnovou sobotu soutěžila družstva dospělých na Okresním kole v PS, kterého se zúčastnilo 17 družstev žen a 11 družstev mužů. Ženám se vše povedlo a umístily se na velmi pěkném 4. místě. Zato družstvo mužů zaperlilo. Nervozita některých borců vyústila v ulitý start a pak už se to vezlo. Nespojené béčko, strojník, který běží z plata na terče, do toho rozdělovač, kterého nejprve vrátil strojník hbitým škubem o dva metry zpět, aby ho vzápětí proudaři ještě hbitějším škubem opět odhodili směrem k terčům … No, veliká paráda to byla. Takhle nelétala v dobách své největší slávy ani Saxana. O štafetách ani nemluvit. 3x vyrobené N (ze čtyřech úseků) u štafety „A“ , která měla být tou lepší, donutilo druhou jistící štafetu začít se pomalu fačovat. Předvedli ovšem velmi zkušený výkon na hranici svých možností a zaběhli platný čas. Výsledkem bylo tedy celkové 6. místo.  Naši členové se rovněž podíleli, společně s ostatními sbory okrsku a v koordinaci s HZS Beroun, na přípravě této soutěže.

Další den proběhla brigáda za účelem instalace části zábran proti ptákům na budově Fořtovny.

Začátkem měsíce června jsme uspořádali dětský sportovní den.  Pěkné počasí přilákalo 56 dětí. Členové sboru si opět mezi sebou rozdělili přípravu sportovních stanovišť, obsluhu kiosku a vedení dětských skupinek.

18. června zastával starosta sboru post rozhodčího na Krajské soutěži ve Vlašimi.

V tento den také zavítala naše družstva do Železné na soutěž tamějších hasičů. Tentokrát jeli jen muži a ženy, neboť MH měli za sebou páteční noční soutěž v Hýskově. Umístění: ženy 1. místo ze tří, muži 1. místo ze šesti.

2. července provedli L. Konvalinka, J. Rynda, J. Libus a P. Nejedlý ukázku natažení celého vedení pro svého velkého obdivovatele, chlapečka Adámka, který slavil 5. narozeniny a ochotně odpovídali dětem na zvídavé dotazy. Protože se blížila soutěž ve Žloukovicích, řešili muži rébus, jak poskládat družstvo -  byť čtyřčlenné. V letním období výletů a dovolených to není nic jednoduchého. A právě cestou z této ukázky je napadla spásná myšlenka a oslovili Martina Zajíčka. Pro mužské družstvo byl jedinou a poslední nadějí, nemohl tedy říci ne. 5. července tedy vyjela obě naše dospělá soutěžní družstva na námi oblíbené „Žloukovické brodění“. Umístění: ženy 1. místo ze šesti, muži 6. místo z deseti.

20. srpna jsme se zúčastnili soutěže na Lhotce. Novinkou letošního ročníku byla účast čtyřčlenných družstev MH. Muži se umístili na 1. místě ze sedmi družstev, ženy na 1. místě ze čtyř. Při útoku žen nám začala lehce pokulhávat mašina, což naše strojnice komentovala slovy: „Rvala jsem tam plný plyn a nic.“ Před další soutěží proběhla tedy údržba soutěžní stříkačky. Byla vyčištěna nádrž, vyměněn olej, filtry a svíčky.

Poslední prázdninovou soutěží byl „Memoriál Petra Žáčka“ v Chyňavě. Zde se soutěží dvoukolově pouze v požárních útocích. Ženy se umístily na 4. místě ze šesti družstev, muži obsadili 3. místo z devíti.

3. září se konala soutěž na Berounce ve Stradonicích. I v letošním roce se, kromě soutěže dospělých, utkala ve vzájemném klání naše družstva MH s hýskovskými a prováděli klasický požární útok. Umístění: ženy 1. místo ze dvou družstev, muži 2. místo ze šesti.

8. a 9. září se konaly oslavy 60. let HZS v Berouně. Naší účastí byla ukázka s vozem Avia.

10. září uspořádal sbor domácí soutěž MH na jednotnou stříkačku. Zájem o tuto soutěž neupadá. Před deseti lety nás vůbec nenapadlo, že bude takto úspěšná. Více o této soutěži a také o tom, jak se dětem dařilo, jistě pohovoří Michal.

 O týden později jsme se chystali na soutěž do Hýskova, ale nakonec jsme ani nevyjeli.

 Kvůli vytrvalému dešti a množství vody na soutěžní dráze byla zrušena.

24. září navštívili Josef Štětka a Václav Vořech memoriál v Nejdku.

8. a 9. října proběhla prezentace našeho sboru na výstavě v Chyňavě u příležitosti výročí obce.

Poslední soutěží roku se stal 15. října Závod požárnické všestrannosti, a to v režii našeho sboru. Opět se zde prolnula činnost dospělých s mladými hasiči. Hojná účast ostatních sborů nás mile překvapila, velmi si toho ceníme a budeme rádi, pokud přijedete i příště. Na tuto soutěž jsme poskládali kompletní družstvo žen a jedno míchané v rámci rehabilitace po úrazech. Družstvu mužů vypomohla Míša Nejedlá, která téměř bez přestávky běžela dvakrát. Pro tuto soutěž byly zakoupeny 3 ks vzduchovek. Zároveň je využijí i MH při trénincích na své soutěže. Novinkou letošního ročníku byly medaile pro všechna družstva, dospělá i dětská, které sklidily velký úspěch.

22. října se naše jednotka zúčastnila námětové cvičení na Lhotce. Námětem byl požár lesa s výskytem osob, vyhledávání pohřešovaných osob a transport zraněných do evakuačního bodu do školy v Chyňavě. Zároveň se, ve stejném termínu, zúčastnili vedoucí MH školení v Cheznovicích.

12. listopadu jsme si ve Fořtovně uspořádali posezení spojené s ukončením soutěžní sezóny a oslavou vítězství v Lize okrsku Chyňava - ženy i muži.

21. listopadu bylo na OÚ předáno vyúčtování dotace za rok 2016 a odesláno vyúčtování dotace MŠMT. Zároveň byla podána žádost o dotaci na rok 2017.

27. listopadu odvezli Josef Štětka s Jardou Ryndou naši soutěžní stříkačku na servis do Horních Hbitů.

4. prosince se 13 členů zúčastnilo orientační běhu v Malých Přílepech, který pořádali manželé Kavkovi. Jedná se o běh s nalézáním kontrol s pomocí slepé mapy a buzoly. Tento běh se těší velké přízni mezi regulérními závodníky z Pražské zimní ligy. A právě mezi těmito nejlepšími běžci z celé republiky se náš člen Jenda Libus umístil na 13. místě, kdy běžel trasu 12 km (Měřeno vzdušnou čarou.). Hasiči se zároveň postarali o zázemí a občerstvení pro závodníky ve Fořtovně, proto je tento běh tak vyhlášený.  Právě propojení spolupráce hasičů s orientačními běžci zaujalo paní redaktorku z Hasičských novin, a tak o nás vyšel článek. K dispozici je na našich webových stránkách a v kronice sboru.

O týden později se uskutečnila akce „Uložení vodníka Pepíka k zimnímu spánku“, která probíhá pod záštitou hasičů a je spojena s předvánočním časem. Členové sboru tak byli zapojeni v přípravách akce a posléze i do úklidu.

Úplně poslední akcí se stal turnaj ve stolním tenise s názvem „Silvestrovské smeče“. Loňské vítězství obhájil Jakub Špaček.

Průběžně v rámci celého roku jsme se též věnovali úklidu v požární zbrojnici, přípravám materiálu, údržbě a prověřování techniky, přípravě všech soutěžních družstev. Zároveň jsme se snažili , velmi pečlivě aktualizovat webové stránky, aby naši příznivci měli čerstvé informace o naší činnosti.

Během roku naši zástupci navštívili, s gratulací a věcným darem, členy sboru, kteří oslavili významná životní jubilea: Josef Špaček, Petr Nejedlý, Vladimír Vršek                                

Za soutěžní družstva žen a mužů tímto děkuji hasičům z Hýskova za umožnění tréninků na jejich území.

Všem členům SDH MP a hostům z řad ostatních sborů přeji mnoho štěstí a zdraví v celém novém roce a ať se vždy vrátíte ze soutěží či z jakéhokoliv zásahu v pořádku na základnu.

 

Děkuji za pozornost.                             

Ivana Krbcová

 

[8.1. 2017 - Krbcová Ivana]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: Bačkora je pokrývka hlavy (ano/ne)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru