sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Výroční zpráva o činnosti MH za rok 2014

V uplynulém roce stejně jako v předchozích letech se scházela družstva mladších hasičů v průběhu téměř celého roku (pravidelné schůzky nejsou o prázdninách). Schůzky přes zimu probíhaly do konce března ve Fořtovně.

V únoru se velká část členů MH účastnila maškarního karnevalu, který náš sbor pořádal.

Od dubna schůzky probíhaly převážně na dětském hřišti za účelem přípravy soutěže a sportovní akce.

12.dubna jsme se účastnili 4 kola Ligy mládeže v Žilině ( dvě družstva mladších a jedno družstvo starších) s umístěním na 12 místě z 18 u mladších a na pohárovém 3 místě ve starších.

24.dubna jsme zajeli do Braškova na ZPV opět v počtu dvou mladších družstev a jednoho staršího. Mladší se i přes lehký úraz (výron kotníku Matěje Špačka) umístili na 5 místě z 10 družstev a starší opět bodovali s umístěním na 3 místě.

jarní kolo hry Plamen, které probíhalo v Oseku 17.5.2014 za skutečně deštivého a chladného počasí. Od tohoto roku jarní kolo probíhá po dobu dvou dní ( v prvním dni se konají útoky a štafeta 4x60m a ve druhém dni štafeta CTIF). Vzhledem k malému počtu členů jsme se účastnili pouze prvního dne. V této soutěži se družstvo mladších umístilo na 7.místě v PÚ a na 8.místě ve štafetě a celkově ve hře Plamen na 6.místě ze 12 sborů. Družstvo starších se umístilo na 4. Místě v PÚ a na 6.místě ve štafetě 4x60. Nicméně vzhledem k neúčasti na soutěži CTIF a horšímu umístění v podzimním kole ve hře Plamen na 10. místě ze 14 sborů.

31.května se velká část MH účastnila pořádání Dětského dne

13.června uspořádali hasiči z Hýskova velmi hezkou noční soutěž pro mladé hasiče spojenou s noclehem na místě ve vlastních stanech, které se účastnili i naše družstva s umístěním mladších na 6.místě a ve starších na pohárovém druhém místě.

Na začátku prázdnin 5.července se obě družstva účastnila soutěže o putovní pohár obecního úřadu Hýskov s umístěním na 12 místě v obou kategoriích.

V průběhu prázdnin pravidelné schůzky nebyly a s přípravou podzimní soutěže jsme začaly koncem srpna.

Poprvé se letos družstva MH účastnila soutěže O pohár na Berounce, kde soutěžili společně s družstvy Hýskova s umístěním na 1. a 2. místě v mladších a .místě ve starších.

Druhý zářijový víkend (13.9) byl věnovaný přípravě a účasti na soutěži O putovní pohár SDH Malé Přílepy (8 ročník). Této soutěže účastnilo 9 soutěžních družstev v kategorii mladších a 5 družstev v kategorii starších.  Naši mladší se umístili na 3 a 4 místě z celkem 9 družstev a družstvo starších se umístilo na 3 místě z 5 družstev.

20.září jsme se účastnili s družstvem starších Karlštejnského poháru s umístěním na 3.místě.

21. září se opět jen družstvo starších účastnilo soutěže v Tlustici , kde jsme potvrdili roli favoritů s umístěním na prvním místě.

Další schůzky byly věnovány přípravě na podzimní kolo hry Plamen která probíhala 4.října v Drahlovicích. Tato soutěž se poměrně dost povedla mladším s umístěním na 5 místě v branném závodě i ve štafetě požárních dvojic  (ze 17 družstev) a starší s umístěním na 4 místě v branném závodě a na 13 místě ve štafetě požárních dvojic (z 21 družstev).

Poslední soutěží letošního roku pro kategorii starších byla účast na ZPV v Malých Přílepech, kde si zasoutěžili opět s družstvem Hýskova s umístěním na 1.místě.

V rámci podzimních schůzek si mladší hasiči nakreslili draky do soutěže O nejkrásnějšího draka Soptíka pořádané OSH Beroun s poměrně hezkým umístěním v kategorii starších na druhém místě, v kategorii mladších také na 2.místě.

Poslední akce roku 2014 bylo bechavolejbalové dopoledne na Kladně (pronajali jsme halu na beachvolejbal a strávili tam dopoledne hraním různých her.

Za uplynulý rok se družstva mladých hasičů sešla na pravidelných schůzkách a ostatních akcích celkem 51x. Kolektiv mladých hasičů nyní čítá 23 dětí.

Schůzky stejně jako v minulých letech jsou rozděleny na starší a mladší a hojně využíváme nejen novou hasičskou klubovnu, ale i větší sál Fořtovny a ve druhé části se schází starší žáci.

Z hlediska financování zůstalo shodně na 500,- Kč za člena na rok, pouze s rozdílem že jsme výběr sjednotili do jedné částky splatné do prosince.

O vedení dětí se pravidelně starají celkem 4 vedoucích a to p Josef Štětka,  M. Špaček, p. Zdena Vořechová, Eliška Vořechová a v průběhu roku spousta členů našeho sboru, kteří ochotně pomáhají s přípravou tréninku,  dopravou na soutěže a zejména přípravou soutěže pro mladé hasiče. Na tomto místě bych rád zmínil i naše kolegy hasiče z Chyňavy a Nenačovic, kteří nám pomohli se zajištěním dodávky vody na soutěž MH.

Naši činnost a to nejen mladých hasičů, ale i všech akcí se snažíme dokumentovat v kronikách a také na internetových stránkách našeho sboru, což se daří někdy lépe někdy hůře. Nutno poděkovat přispěvovatelům našich webových stránek a to zejména Ivě Krbcové a Pavlovi Nejedlému.

Mimo naši činnost se na stránkách snažíme o zpestření příspěvků v rubrice Cestování s praporem.

V loňském roce prapor virtuálně procestoval Švýcarsko, navštívil proslulou Spilku v Plzni, účastnil se zimní expedice v Bavorsku,  nesměl chybět na oslavách 150.let ve Velvarech, vylezl několik ferat v Rakousku a podíval se na hasičskou zbrojnici v Rakousku, dojel do Itálie ke známé věži v Pizze a strávil týden na moři v okolí Elby a Giglia a nakonec se zajel podívat do Vídně. To jsou oficiálně zdokumentované cesty nepočítaje místa která prapor navštívil a o kterých nevíme.

 

Tímto bych chtěl všem členům našeho sboru, ale i všech členům okolních spřátelených sborů poděkovat a popřát zejména hodně zdraví do nového roku 2015.

 

[4.1. 2015 - Špaček Michal]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: Petr a Pavel jsou ženy (ano/ne)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru