sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zápis ze schůze výboru ze dne 4.9.2014

10.5.2014 se konala okrsková soutěž v PS v Chyňavě. Účast 7 družstev mužů s umístěním na 3 místě v kategorii mužů

13.5.2014 sbor obdržel platbu za železný šrot ve výši  8920,- Kč

17.5.2014 zástupci sboru  ( J. Štětka, V. Vořech a J. Špirit) popřáli  J. Špačkovi k výročí  dovršení  65 let.

17.5.2014 probíhalo 2 kolo hry Plamen v Oseku. Účast družstev mladších i starších. Mladší se umístili v celoroční hře Plamen na 6.místě a starší na 10.místě. V sobotu probíhaly požární útoky a štafety 4x60m a v neděli disciplíny CTIF (nedělní části se naše družstva neúčastnila)

24.5.2014 probíhaly oslavy 150 leta založení  prvního hasičského sboru ve Velvarech. Za sbor účast 8 členů. Na místě velké množství techniky, ukázky zásahů, letištní speciál apod.

30.5.2014 pomoc členů našeho sboru na přípravě soutěžní dráhy pro okresní kolo v PS v Chyňavě

31.5.2014 se konal dětský den na dětském hřišti za pěkného počasí za účasti 46 dětí.

31.5.2014 probíhalo okresní kolo v požárním sportu v Chyňavě. Pořádání okresního kola bylo hodnocené  jako dobře uspořádaná akce. Na místě bylo dobře zřízené ozvučení.

13.6.2014 se konala noční soutěž MH v Hýskově. Mladším se příliš nedařilo  s umístění na 6 a 8 místě z celkem 8 družstev.  Starší se umístili na druhém místě z 11 družstev.

21.6.2014 se konala soutěž O Pohár starosty obce Železná. Ženy se umístily na 1.místě ze 2, muži stará garda na 10.místě a muži mladší  na 3.místě z celkem 11 družstev.

5.7.2014 se konala soutěž Žloukovické brodění s umístěním ženy na 5.místě ze 6 a muži na 3.místě z 9 družstev.

5.7.2014 soutěž MH v Hýskově s umístěním na  1.místě ze dvou družstev.

9.8.2014 probíhala pouťová zábava za nízké účasti.

15.8.2014 probíhala okrsková schůze ve Stradonicích za účelem plánování soutěže na Berounce a hodnocení okrskového kola v PS.

23.8.2014 probíhala soutěž o pohár SDH Lhotky s umístěním  muži první z osmi družstev, ženy na třetím místě zešesti družstev. Při převalování pneumatiky si závodník z Nové vsi pod Pleší způsobil úraz, který nakonec dle informace z SDH Lhotka dopadl bez následků.

24.8.2014 projížděl obcí Bikemaraton.  Členové sboru prováděli zajištění dvou míst u pomníku a u Nejedlých. Zároveň dva členové zajistili  místo členů SDH Chyňava  stanoviště v Libečově. Celkem za účasti 6 osob.

31.8.2014 zástupci ( 4 členové -J. Štětka, J. Špirit, J. Špaček st a I. Hřebíková) předali přáni p. Šandové k výročí 75 let

31.8.2014se konala soutěž v Chyňavě „Memoriál P. Žáčka“ za účasti 2 družstev žen a 6 družstev mužů s umístěním na 5-6 místě mužů.

V rámci akce Hasiči sobě Rádio Region vyhlásilo anketu pro dobrovolné hasiče o titul Dobráci roku.

 

13.9.2014 budeme pořádat soutěž MH O putovní pohár SDH Malé Přílepy

Zajištění soutěže: kiosek J. Špirit, Z. Smíšek, J. Špaček st.  

Klobásy Z. Smíšek

Pivo V. Vořech, pípa vlastní

2 sudy limonády, sladkosti pro děti  J. Štětka

V pátek od 18 hodin na hřišti příprava hřiště, naměření  dráhy.

V sobotu od 9 hodin postavit stánky pro kiosek a pro rozhodčí.  Ozvučení od Chyňavy.

Michal Špaček zajistí medaile, diplomy, startovní listiny, registrační listiny

Velitel soutěže J. Štětka

 

 

[18.9. 2014 - Špaček Michal]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: Eva byla žena (ano/ne)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru