sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zpráva o činnosti MH Malé Přílepy za rok 2013

Vážení hasiči a hasičky, vážení hosté,

dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti MH Malé Přílepy za rok 2013.

V uplynulém roce stejně jako v předchozích letech se scházela družstva mladších hasičů v průběhu téměř celého roku (Pravidelné schůzky nejsou o prázdninách.). Schůzky přes zimu probíhaly převážně v hasičárně (Fořtovně). S příchodem dobrého počasí se pak schůzky přesunuly na dětské hřiště za účelem přípravy na jarní kolo hry Plamen, které proběhlo v Hořovicích 8.6.2013. V této soutěži se družstvo mladších umístilo na 7. místě z 12-ti družstev a družstvo starších na 6. místě z 16-ti družstev.

14. června uspořádali hasiči z Hýskova velmi hezkou noční soutěž pro mladé hasiče, spojenou s noclehem na místě a ve vlastních stanech, které se účastnili i naše družstva.

Na začátku prázdnin, 5. července, se obě družstva účastnila soutěže „O putovní pohár obecního úřadu Hýskov“ s umístěním na 2. místě mladší a na 1. místě starší.

V průběhu prázdnin pravidelné schůzky nebyly a s přípravou podzimní soutěže se začalo koncem srpna.

Druhý zářijový víkend - 14.9.2013 - byl věnován přípravě a účasti na soutěži „O putovní pohár SDH Malé Přílepy“ (7. ročník). Této soutěže se zúčastnilo celkem 10 soutěžních družstev ( v každé kategorii 5). Naši mladší hasiči se umístili na 2. a 4. místě, starší na 2. místě.

28. září se družstvo starších účastnilo soutěže v Tlustici, kde se poprvé neumístili na prvním místě, ale skončili druzí.

Další schůzky byly věnovány přípravě na podzimní kolo hry Plamen, která probíhala 12. října v Podbrdech. Tato soutěž se poměrně dost povedla mladším s umístěním na 4. místě (z celkem 19-ti hlídek a 15-ti kolektivů) a výrazně méně se povedla starším, kteří skončili na 11. místě.

V rámci podzimních schůzek si mladší hasiči nakreslili draky do soutěže „O nejkrásnějšího draka Soptíka“, pořádané OSH Beroun.  V této výtvarné soutěži jsme zaznamenali hezká umístění. V kategorii starších jsme vyhráli s kolektivním drakem a v kategorii mladších obsadili třetí místo.

Letos, na rozdíl od minulých let, neproběhl tradiční bowling, ale místo toho jsme jeli na exkurzi  HZS Beroun.

Za uplynulý rok se družstva mladých hasičů sešla na pravidelných schůzkách a ostatních akcích celkem 42x. Kolektiv mladých hasičů nyní čítá 22 dětí – 2 přípravka, 14 mladší a 6 starší.

Vzhledem k velkým věkovým rozdílům jsou schůzky rozdělené na dvě části. V první se schází přípravka a mladší žáci. Tady hojně využíváme nejen novou hasičskou klubovnu, ale i větší sál Fořtovny. Ve druhé části se pak schází starší žáci.

Nárůst dětské členské základny letos vedl k tomu, že se výbor v září dohodl na přispění rodičů částkou 250,- Kč na půl roku. Nebudeme tak již dotovat členské příspěvky z pokladny sboru a část nákladů, i když ne vše, bude možné z těchto peněz pokrýt.

O vedení dětí se pravidelně stará celkem 5 vedoucích a to:

p. Josef Štětka, M. Špaček, pí. Zdena Vořechová, Eliška Vořechová a Zuzka Morčušová.

Během roku vše samozřejmě probíhá za přispění ostatních členů sboru, kteří ochotně pomáhají s přípravou tréninků, dopravou na soutěže a zejména přípravou soutěže pro mladé hasiče. Na tomto místě bych rád zmínil i naše kolegy hasiče z Chyňavy, kteří nám pomohli se zajištěním dodávky vody na soutěž MH.

 

Kromě činnosti MH bych zároveň chtěl poděkovat přispěvovatelům našich webových stránek. Mimo příspěvky z hasičských akcí jsme se v průběhu minulého roku domluvili, že bychom chtěli naše stránky oživit, zajistit pro čtenáře i nějaký ten příspěvek navíc a zároveň tak trochu propagovat náš sbor. Vymysleli jsme tak rubriku „Cestování s praporem“.  To celé je vymyšleno pro členy a příznivce SDH MP s tím, aby si i na svých cestách vzpomněli na náš sbor formou fotografie na nějakém hezkém či zajímavém místě. Ale POZOR : Na fotce nesmí chybět náš prapor! Tím samozřejmě nemyslíme originál nádherného a velkého praporu, ale jeho malou věrnou kopii. Tím náš prapor bude cestovat nejen po ČR, ale zavítá i do zahraničí.

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří v uplynulém roce pomohli s činností MH, kolegům hasičům i rodičům.

 

Michal Špaček

 

 

 

 

 

 

[5.1. 2014 - Krbcová Ivana]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: kolik se rovná šest bez tří (zadej číslo jako výsledek)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru