sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Výroční valná hromada SDH Malé Přílepy za rok 2013

 

 

Děkuji za slovo, dobrý den, vážení hosté, sestry a bratři hasiči!

Jsem rád, že hned úvodem naší výroční zprávy mohu konstatovat, že máme za sebou vlastně úspěšný rok, kdy byl i čas slavit kulaté narozeniny našich starších kolegů. S většími či menšími úspěchy se nám dařilo zúčastňovat se soutěží na všech úrovních a organizovat akce u nás doma, včetně tradičního dětského dne či bálu.

Odvedené brigádnické hodiny přinesly také viditelné výsledky. Daří se pokračovat i ve výchově našich následovníků a při vší vážnosti a důležitosti naší činnosti je možné jednoduše říci, že u nás to prostě žije a lidé o sobě vědí, v dobrém i zlém. A kdo bude v tomto roce potřebovat pomoc od dobrovolných hasičů, nejen na Přílepích, určitě se mu jí dostane. Naše zásahová jednotka je stále funkční. I zmodernizovaná hasičárna a vybudované společenské prostory potvrzují, že nám dobře slouží.

Nyní bych připomněl alespoň několik akcí, které se výrazně zapsaly do vzpomínek na naši činnost. Jenom ve stručnosti, protože k některým událostem se jistě ve svém slovu vrátí náš starosta Josef Štětka i Michal Špaček při tradiční zprávě o činnosti mladých hasičů.

Bez jednoho dne, přesně před rokem, se u nás uskutečnila minulá valná hromada, na které byla předána ocenění – od čestných uznání, přes stužky k věrnostní medaili až po medaile za příkladnou práci pro Milana Šandu a Stanislava Veverku. Průkazy pro nové členy převzali Jan Kuncl a Luděk Šmejkal.

Během ledna se naši zástupci rádi a se zájmem zúčastnili výročních schůzí kolegů z okrsku a nyní tomu bude samozřejmě opět tak, takže se nevidíme poprvé ani naposled. Stále přibývají zkušenosti, které stojí za to si vyměnit.

Pestrý pro nás byl hned únor, kdy jsme stále ještě dolaďovali zařízení hasičárny a Fořtovny, na což by jistě rád a se slzou v oku mohl zavzpomínat například Petr Kšír. Blížící se ples znamenal vytištění plakátů, osvědčené osobní roznesení pozvánek sousedům, připravení tomboly a spousty dalších nezbytných drobností.  23. února se nám v tomto sále tancovalo hezky. I díky pěkné návštěvnosti. Hned druhý den se nám na sále, stále ještě v tanečním rytmu, podařilo obnovit dětský karneval. Tón udával hlavně náš zkušený kulturní referent a komediant Pavel Nejedlý. Drobotina si dárky zasloužila a nadšeni byli všichni. A aby to nebylo jen o přípravě a užívání zábavy, připomenu, že v únoru se také dva naši členové, Martin Štětka a Michal Špaček zúčastnili školení nositelů dýchací techniky.

Vítání jara u nás proběhlo úklidovými brigádami, tradiční bylo i to, že se jich zúčastňovali pravidelní členové. Pořídili jsme dvě sady hadic pro požární sport – jednu pro dospělé a jednu pro mladé hasiče. 13. dubna proběhl výcvik několika členů na polygonu v Příbrami.

Za květnový svoz železného šrotu sbor obdržel 7600 Kč. V druhé polovině května už byl nejvyšší čas, pokračovat v tradici našeho přátelského a veselého setkání při příležitosti navrácení vodníka Pepíka na Jezero. Netřeba dodávat, že všichni organizátoři jsou členy našeho sboru.

Za týden proběhlo okrskové kolo v požárním sportu v Chyňavě, kde se ženy umístily třetí a muži skončili na pátém místě.

Zkouškou odolnosti našich osvědčených organizátorů bylo 1. června pořádání Dětského dne, který musel být kvůli nepřízni počasí přesunut z vyzkoušeného hřiště do oblíbeného sálu. Příroda tomu chtěla, že jsme byli po půlnoci zvednuti a přivolání na zásah do Chyňavy. Pestrá noc vyvrcholila nad ránem vyprošťováním sanitky zapadlé v poli u cesty směrem k Baumannům. A aby té shody okolností nebylo málo, hned druhý den – v pondělí 3. června - pět našich členů vyjelo pomáhat do Hýskova s odstraňováním následků zvednuté hladiny Berounky.

Už začátkem července jsme nemohli chybět na náročné a adrenalinové soutěži „ Žloukovické brodění“.  Ženy byly po obdivuhodně bojovném výkonu a poté, co se jim nepodařilo v proudu z člunu zachytit barel, čtvrté. Ale jako fotografující pozorovatel se je dovolím ocenit s tím, že (nejen podle mého názoru) je po této soutěži vítězem každý, kdo se dostane do cíle. Přesto dvojnásob potěší, že jedno družstvo našich mužů v jejich kategorii zvítězilo.

Z dalších, sportovně společenských událostí vzpomenu například na naši účast na oslavách 80. výročí sboru na Lhotce, kde opět soutěžili muži i ženy. Zaslouženou pozornost si užili naši veteráni, žádný se při mladistvém nasazení nezhmoždil.

Soutěž mladých hasičů na domácím hřišti, o Putovní pohár, jistě připomene Michal, takže snad jen konstatuji, že naše, takříkajíc, vlajková loď opět úspěšně doplula do přístavu. A podobně lze vyhodnotit i uspořádání Branného závodu dospělých, 19. října, za účasti osmi družstev.

Na zimu jsme se přichystali i osazením radiátorů v klubovně a k umocnění atmosféry vánočních svátků nově ozdobili a rozsvítili předloni vysazený smrk.

Při ohlížení za minulým rokem se ještě hodí poděkovat i všem, kteří se podílejí na tvorbě a aktualizaci našich webových stránek.

A v závěru mi dovolte pár obecnějších a osobnějších vět, i když se týkají naší konkrétní činnosti. Když jsem na začátku této zprávy vzpomněl oslavy kulatin některých našich členů, šlo mi i o to, připomenout naše propojení napříč generacemi. Za čas zástupci výboru v uniformách, s věcným dárkem a poděkováním za spolupráci navštíví další z nás a zase si při přípitku řekneme, jak nám ten život všem utíká. Ale ne zbytečně! Přeci tu žijeme a pracujeme Sboru ke cti a bližnímu ku pomoci! Jsme hrdi na náš prapor a máme radost ze společných zážitků.

 

Zdeněk Smíšek

 

 

 

 

[4.1. 2014 - Krbcová Ivana]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: Prase je zelenina (ano/ne)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru