sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

25.8.2012 - 110. výročí od založení SDH Malé Přílepy

Protože si nesmírně ceníme práce našich předků, kteří před 110 lety založili Sbor dobrovolných hasičů v Malých Přílepech a po celou dobu trvání sboru obětavě pomáhali druhým a chránili jejich majetek, chtěli jsme důstojně oslavit toto výročí, které připadlo na 25.8.2012. Přípravy na tento slavnostní den však započaly již před dvěma roky, kdy se výbor sboru začal zabývat myšlenkou zakoupit slavnostní prapor, který by reprezentoval náš sbor, jeho historii a byl památkou pro dalších několik generací. Tato myšlenka byla jednomyslně schválena, avšak bylo nutné sehnat nemalé finanční prostředky. Oslovili jsme tedy sponzory sboru a také byla uspořádána finanční sbírka. A to nejen mezi hasiči, ale i mezi ostatními občany. Její výsledek nás velice mile překvapil a pořízení praporu již nestálo nic v cestě. Jak již předchozí řádky napověděly, stal se prapor hlavním tématem oslav. Ale teď k samotnému průběhu. Oslavy 110. výročí jsme pojali jako odpočinkové odpoledne, čemuž jsme také přizpůsobili celý program. V úvodu nastoupila naše jednotka, velitel osobně přivítal každý ze zúčastněných sborů a předal jim pamětní list společně s vlaječkou, která je zmenšenou kopií slavnostního praporu. Poté všichni napochodovali před „Obecní dům Fořtovna“, kde se odehrála úvodní část oslav. Tento objekt se po dlouhých letech podařilo vykoupit obci Chyňava, nově ho zrekonstruovat a předat k užívání nejen hasičům, ale také osadnímu výboru obce. Společně s rekonstrukcí objektu byly provedeny také terénní úpravy na návsi, zasetí traviny, zasazení keřů a také vánočního smrku. Ale teď již zpět k programu oslav. Po zdravici všem přítomným byli obzvlášť přivítáni vzácní hosté, kterými byli plk. Mgr. Milan Novák - ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje – územní odbor Beroun, Jan Špaček – starosta Okresního sdružení hasičů Beroun, páter Radim Cigánek a starosta obce Chyňava Václav Kšír. Mezi pozvanými hosty byl také senátor Jiří Oberfalzer, který se ale musel z osobních důvodů omluvit. Navštívil nás však následující den a přivezl finanční dar. Po proslovech všech hostů, došlo k všemi tolik očekávané události, kterou bylo žehnání praporu. Toho se ujal páter Radim Cigánek a po přečtení několika vět z Bible prapor vysvětil. Dalším bodem slavnostního odpoledne bylo přestřižení pásky a tím otevření nově zrekonstruovaného objektu. Toho se ujal starosta obce Chyňava Václav Kšír, který předtím ještě řekl několik vět o průběhu rekonstrukce. Poté byli všichni pozváni na výstavu fotografií obce, která mapovala její minulost a také na výstavu obrazů s tématikou obce, které zapůjčil místní malíř Ladislav Bartoš. Po prohlídce se začaly sbory řadit do průvodu a za doprovodu dechové hudby Miroslava Kopty začaly pochodovat k pomníku padlých, u kterého byl položen věnec. Dále pokračoval průvod až na louku pod obcí, kde byl připraven bohatý doprovodný program. Pro děti byly připraveny skákací hrady, stánky s cukrovou vatou a sladkostmi, dále pak stánky s občerstvením, ze kterých se linula vůně grilovaných klobás a guláše, na uhašení žízně pak posloužilo vychlazené pivo a limonáda. Celý program ukázek byl koncipován jako průřez hasičskou technikou od úplných počátků hašení pomocí lněných džberů až po nejmodernější hasičskou techniku, která je využívána dnes. Ještě před zahájením chronologicky seřazených ukázek předvedli požární útok naše nejmenší děti, po kterých ještě následoval požární útok starších dětí z Malých Přílep. A po nich už se jako první předvedly děti z Libečova, které ukázaly hašení balíku slámy pomocí ruční stříkačky a již zmíněných džberů. Následovali jejich starší kolegové z Libečova, kteří předvedli zdolávání požáru pomocí koňské ruční stříkačky z roku 1902. Poté předvedli požární útok s PS 8 hasiči z Nenačovic, které s požárním útokem následovali hasiči ze Železné, kteří předvedli jaký je rozdíl mezi stroji PS 8 a PS 12. Jako poslední předvedli svou techniku hasiči z Chyňavy v podobě automobilů Fiat Ducato a Liaz. Ještě nutno dodat, že po celou dobu ukázek hrála k tanci a poslechu pro všechny přítomné kapela Panteři. Slavnostní odpoledne pak bylo zakončeno zábavou pod širým nebem, při které hrála country kapela pod vedením Vaška Vlasáka. Soudě podle pozitivních ohlasů se celý den vydařil a já bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům sboru, v čele se starostou sboru Josefem Štětkou, kteří se na přípravách oslav podíleli, sponzorům, hostům a široké veřejnosti za podporu.

 

Za SDH Malé Přílepy

Pavel Nejedlý – referent kultury

 

Foto: Zdeněk Hrázný

 

[25.8. 2012 - Pavel Nejedlý]

Fotogalerie

Vítání ostatních sborů velitelem Václavem Vořechem Moderátor celého dne Pavel Nejedlý Přestřižení pásky Ocenění členové S. Veverka a V. Petráček Slavnostní prapor Průvod obcí Položení věnce u pomníku padlých Čestná stráž Ukázky dětí Předávání finančního daru Jiřím Oberfalzerem 
Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: kolik se rovná pět bez dvou (zadej číslo jako výsledek)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru