sbor dobrovolných hasičů malé přílepy

Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1902

Kalendář událostí

Zpráva ze schůze výboru ze dne 2.3.2012

10.2.2012 proběhla VVH okrsku Chyňava v Otročiněvsi, mimo jiné byly stanoveny datumy plánovaných akcí

  1. Proběhla roznáška pozvánek na hasičský ples v termínech 18.2. a 19.2.
  2. V neděli 19.2.2012 proběhla instruktáž pyrotechniků policice ČR na HZS v Berouně, z našeho sboru účast 4 členů.
  3. Zdobení sálu na ples proběhlo 24.2.2012 a 25.2. v dopoledních hodinách proběhla příprava tomboly
  4. 25.2.2012 se konal hasičský ples. Vyúčtování plesu: částka v pokladně 14 612,- Kč, příjem z tomboly 11 155,- Kč, hrubý příjem 25 767,- Kč, režie 14 342,- Kč, čistý příjem 11 425,-Kč
  5. Vyhodnocení podnětů na návrhy slavnostního praporu. Na základě podnětů a připomínek bude vyhotovení praporu objednáno v provedení s památníkem padlých. Památník by měl být větší než na návrhu.
  6. Obecní úřed schválil požadavky na příspěvky pro letošní rok (příspěvek na dětský den, příspěvek na pořádání tomboly na plesu a mimořádný příspěvek na pořádání oslav 110 let založení SDH Malé Přílepy)
  7. Finanční hotovost získaná ze sbírky na pořízení praporu bude převedena na účet sboru
  8. Do příští schůze členové výboru promyslet náměty na pořádání oslav výročí založení SDH Malé Přílepy.
[2.3. 2012 - Špaček Michal]

Komentáře

Přidat komentář
Autor
Text komentáře
spam kontrola: Z brambory je ohryzek jako z jablka (ano/ne)

© 2008-2021 - SDH Malé Přílepy -- by/hosting Udger s.r.o.
RSS | Nahoru